Tilfredshedsrapport

87% af kursisterne er tilfredse eller meget tilfredse med Lærdansk Sydfyn.

Tilfredshed Sydfyn