FVU Matematik

Talforståelse, regning og basale matematiske begreber. FVU Matematik kan hjælpe dig med at blive bedre til regning og matematik.

Indhold

På FVU Matematik bliver du bedre til at regne og forstå matematiske principper og regnemetoder. På Lærdansk er FVU Matematik særligt tilrettelagt for voksne med dansk som andetsprog. 

Uanset om du er i gang med eller færdig med en danskuddannelse hos Lærdansk eller andre steder, er FVU Matematik en mulighed for at blive bedre til matematik, så du kan hjælpe dine børn med lektier eller selv fortsætte på en uddannelse.

Vi tilbyder FVU Matematik trin 1 og 2.

Det lærer du

På trin 1 arbejder du med at

  • lægge til (plus), trække fra (minus), gange og dividere - både som hovedregning og på papir.
  • forstå vægt- og længdemål samt brøker og procenter.

På trin 2 arbejder du med at

  • regne med længder, arealer, rumfang og geometri som trekanter, firkanter og cirkler.
  • læse og forstå information i simple tabeller og grafer.
  • anvende og forså simpel statistik.

Vi arbejder med tal og matematiske udfordringer, som du møder i hverdagen, for eksempel i aviser, telefonregninger, kvitteringer, opskrifter med mere.

Hvert trin afsluttes med en test.

Varighed

Trin 1 er 40-60 lektioner.

Trin 2 er 60-80 lektioner.

Undervisning en aften per uge.

Yderligere information gives ved tilmelding.

Forudsætninger

Danskkundskaber som FVU Start er mindstekrav. Lær mere

Inden du starter på FVU Matematik deltager du i en obligatorisk test. Testen består af et interview og en skriftlig opgave. Testen sikrer, at du starter på det rigtige niveau.

Pris

Gratis

Tilmelding

Kontakt Lærdansk Ringsted, Nørregade 13-19, 4100 Ringsted eller ringe til +45 57 61 61 60 for yderligere information og tilmelding.

Efter kurset

FVU Matematik trin 2 kombineret med FVU Læsning trin 4 giver adgang til AMU-kurser, SOSU-uddannelsen og andre gymnasie- og erhvervsuddannelser.