Forberedende voksenundervisning - FVU

På Lærdansk Odense udbyder vi FVU-Dansk og FVU-Engelsk.
 
 

FVU står for Forberedende voksenundervisning og er undervisning for dig, der vil blive bedre til at læse og skrive på dansk, eller gerne vil lære engelsk og som er fyldt 18 år. Det er gratis at modtage FVU-undervisning.

FVU-Dansk på Lærdansk

FVU-Dansk består af:

FVU-Start for udlændinge, som har brug for mere mundtlig dansk. FVU-Start er på ca. 80 lektioner.

FVU-Læsning trin 1 til 4. Hvert trin er på ca. 80 lektioner.

FVU-Start

Vi fokuserer på mundtlig dansk og forberedelse til trin 1. Afsluttes med en intern evaluering.

FVU-Læsning trin 1 og 2

Vi træner bl.a. at skrive enkle ord og kortere tekster. Vi læser også forskellige typer af hverdagstekster, fx avisartikler og brochurer samt instruktioner. Vi arbejder med lettere grammatik og stavning.

FVU-Læsning trin 3 og 4

Vi arbejder med stavning af sværere ord og fremmedord. Vi arbejder med skriftlig argumentation og kommentarer, og vi går i dybden med grammatikken. Du lærer også at læse og forstå fagtekster. Bestået trin 4 kan bruges til ansøgning om dansk statsborgerskab.

Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve.

Hvem kan gå til FVU-Dansk?

Det er muligt at gå til FVU-Dansk samtidig med, at du færdiggør din danskuddannelse

Du er velkommen, hvis du:

  • er i gang med eller er færdig med en danskuddannelse 

  • bor i Danmark og gerne vil blive bedre til dansk 

  • har mistet din uddannelsesret

Inden du starter - tilmelding

Inden du kan starte, skal du til en test og en vejledningssamtale, hvor det afklares, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

Tilmeld dig test og vejledning her

Eller kontakt FVU-koordinator Rikke Friis Kristensen på mail rikke.friis@adm.laerdansk.dk eller telefon 63 13 63 03

 

Plan for udbud

FVU-Engelsk på Lærdansk

Vil du lære engelsk, så du kan blive bedre til dit arbejde?

FVU-Engelsk er et gratis tilbud til dig, som kan noget dansk og gerne vil blive bedre til at kommunikere og læse på engelsk.

Kurset giver dig engelsksproglige kompetencer, som du kan bruge i dit job.

Du lærer at forstå, tale, læse og skrive engelsk ud fra emner fra dit job og din hverdag.

Kursets indhold

Kurset består af 4 trin. Hvert trin er på 40 lektioner.

De 4 trin på FVU-Engelsk:

På trin 1

Undervisningen på trin 1 er for begyndere. Du lærer at forstå og udtrykke dig på engelsk om basale emner fra dit job og din hverdag. Du lærer også at benytte digitale ordbøger på engelsk.

På trin 2

Du lærer at tale om kendte emner på engelsk - både fra jobbet og fra din dagligdag -, og du lærer at forstå og skrive korte beskeder eller noter. Du får et større ordforråd på engelsk, og du bliver bedre til at søge information på engelsk.

Trin 3

Du bliver bedre til at læse og forstå f.eks. en simpel brugsanvisning på engelsk. Du bliver også bedre til at skrive f.eks. en e-mail og mere udførlige beskeder, og du vil også kunne navigere på engelsksprogede hjemmesider.

Trin 4

Du lærer at læse og forstå mere komplekse tekster, og du lærer at udtrykke dine holdninger og meninger både mundtligt og skriftligt. Du lærer at forklare, give instrukser og forslag på engelsk samt søge efter informationer på engelsk på nettet.

Hvem kan gå til FVU-Engelsk?

Du kan deltage, hvis du har job og din arbejdsgiver gerne vil have, at du bliver bedre til engelsk. Tilmeld dig til en screening og en vejledningssamtale. Når du kommer til screeningen, skal du medbringe denne erklæring, som din arbejdsgiver skal udfylde.

Tilmeld dig test og vejledning her

Eller kontakt FVU-koordinator Rikke Friis Kristensen på mail rikke.friis@adm.laerdansk.dk eller telefon 63 13 63 03