FVU Læsning

På FVU Læsning tager vi afsæt i artikler og andre tekster om emner, som er relevante for din hverdag med skole og arbejde i Danmark.

Indhold

Fem kurser, hvor du lærer dansk på samme niveau som folkeskolens afgangsprøve. Baseret på artikler og andre tekster fokuserer undervisningen på spørgsmål og samtaler mellem læreren og kursisterne. Emnerne varierer, men vi læser, skriver og taler om aktuelle emner, som er relevante for din hverdag med skole og arbejde i Danmark.

Du lærer at

  • skrive og kommunikere via e-mails, breve og lignende beskeder
  • læse og forstå artikler i danske aviser og magasiner
  • deltage i samtaler om aktuelle og relevante emner
  • udvide dit ordforråd og forbedre din udtale

Der er en frivillig test efter trin 1, 2, 3 og 4.

Varighed

40-80 lektioner per kursus, som regel fordelt over et semester.

Undervisning om dagen, om aftenen og om lørdagen.

Forudsætninger

Basale danskkundskaber.

Inden du starter på FVU Læsning, bliver du inviteret til en sprogtest. Testen sikrer, at du starter på det rigtige niveau. Testen er obligatorisk for at starte på FVU Læsning.

CPR-nummer er ikke påkrævet.

Har du bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3 kan du fortsætte på FVU Læsning og lære endnu mere Dansk.

Kurser

Start

Du arbejder med

Grammatik og ordforråd: Opbygge sætninger og udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: Udvikle dit ordforråd og din sproglige kreativitet.

Trin 1

Du arbejder med

Skrivning og læsning: Læse og skrive enkle tekster.

Grammatik og ordforråd: Opbygge sætninger og udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: Udvikle dit ordforråd og din sproglige kreativitet.

Trin 2

Du arbejder med

Skrivning og læsning: Læse og skrive korte tekster om emner, som du kender fra din hverdag.

Grammatik og ordforråd: Opbygge sætninger og udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: Udvikle dit ordforråd og forbedre din udtale.

Trin 3

Du arbejder med

Skrivning og læsning: Læse og skrive lidt længere tekster om emner, som du kender fra din hverdag.

Grammatik og ordforråd: Udvikle dit ordforråd og forbedre din udtale.

Mundtlig kommunikation: Lære almindelige danske fraser og udtryk og udvikle din sproglige kreativitet.

Trin 4

Du arbejder med

Skrivning og læsning: Læse og skrive sværere tekster og inddrage relevante ord og udtryk fra din hverdag.

Grammatik og ordforråd: Opbygge mere komplicerede sætninger og udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: Udvide kendskabet til betydningen af ord og sætninger.

Information

Pris

Gratis

Tilmelding

Kontakt FVU koordinator Charlotte Kæregaard på charlotte.kaeregaard@adm.laerdansk.dk for yderligere information og tilmelding. Når du er tilmeldt, bliver du inviteret til en lille sprogtest, der tager omkring 30 eller 90 minutter afhængigt af dine danskkundskaber.

Praktisk

Vores kursus bruger en række bøger. Dem kan du låne hos Lærdansk.

Udover dit kursus får du adgang til

  • Øvelser, videoer, eksempler og vejledninger
  • Lærdansks online platform
  • Kursusmaterialer og -bøger
  • Online ordbog
  • Andre online sprogværktøjer

Efter kurset

Nogle af FVU Læsning-kurserne giver dig formelle rettigheder.

Opholdstilladelse

Kursister, som består trin 2, kan ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Statsborgerskab

Kursister, som består triln 4, kan ansøge om dansk statsborgerskab.

Uddannelser

FVU er også en sproglig forudsætning for at starte på en række gymnasie- eller erhvervsuddannelser i Danmark.

Lær mere om dine muligheder på ug.dk