Tilfredshedsrapport

94% af kursisterne er tilfredse eller meget tilfredse med Lærdansk Middelfart.

Tilfredshed Middelfart