Moduldansk

Lærdansk Herning udbyder de officielle Danskuddannelser (1-2-3). I moduldansk opbygger du et ordforråd og et nyt sprog. Du lærer at tale, forstå, læse og skrive dansk.

De tre danskuddannelser er tilrettelagt forskelligt, og som kursist placeres du på den danskuddannelse, der passer til dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

Læs mere om moduldansk

Tilmeld dig til moduldansk

Basis dansk 1 Foråret 2019

Dag- og aftenhold

Et kursus til dig, som ønsker at få kendskab til et dagligdags dansk på relativ kort tid og ligeledes gerne vil se, hvad sprogundervisning kan have af betydning for dit liv i Danmark.

Basisdansk 1 daghold Basisdansk 1 aftenhold
2 gange om ugen 11 onsdage 17.00-20.05
Start 14. januar (8 uger) Start 6. marts
Start 18. februar (8 uger) Start 3. april
Start 25. marts (8 uger)
Start 29. april (8 uger)
Pris 995 kr. Pris 995 kr.
Tilmeld dig daghold Tilmeld dig aftenhold
Lær mere om daghold Læs mere om aftenhold

Basis dansk 2 Foråret 2019

Dag- og aftenhold

Med udgangspunkt i dit allerede eksisterende kendskab til dansk, vil du lære at læse, at skrive og at snakke mere om hverdags relevante emner både på arbejde og privat. Du får også et indblik i de grammatiske regler og dansk retstavning.

Basisdansk 2 daghold Basisdansk 2 aftenhold
2 gange om ugen 11-12 onsdage 17.00-20.05
Start 7. januar (8 uger) Start 20. februar
Start 18. marts (8 uger) Start 24. april
Pris 995 kr. Pris 995 kr.
Tilmeld dig daghold Tilmeld dig aftenhold
Lær mere om daghold Læs mere om aftenhold

Dansk for skandinavere

Som skandinaver har du mange sproglige fordele, når du skal lære dansk. Undervisningen er særlig tilrettelagt, da erfaringer viser, at skandinavere hurtigere lærer dansk, når der primært er fokus på udtale og grammatik. Du kommer til at arbejde med forskellige emner som hverdag, arbejds- og studiekultur i Danmark.

Aftenhold
10 uger
Start Kontakt os for nærmere information
Pris 995 kr.

Dansk for studerende

Er du i Danmark for at studere på AUH eller VIA, kan du gå til 'Dansk for internationale studerende'. Lærdansk Herning udbyder et kursus målrettet unge studerende, hvor du får introduktion til det dansk sprog i dagligdagen og på dit studie.

Eftermiddagshold
10 tirsdage
Pris 995 kr.

Lær mere om Dansk for internationale studerende

Basis dansk 1 Polsk-Dansk

Et danskkursus skræddersyet til de polakker, der taler lidt eller ingen dansk, men som ønsker at få kendskab til et dagligdags dansk på relativ kort tid og ligeledes gerne vil se, hvad sprogundervisning kan have af betydning for livet i Danmark. Kurset afholdes af polsktalende underviser.

Polski opis

Aftenhold
10 uger
Start Kontakt os for nærmere information
Pris 995 kr.

Eksamensforberedelse til prøver

En eksamen kræver grundig forberedelse. Har du svært ved at fremlægge, præstere og gå til eksamen? Så er der hjælp at hente. Lærdansk tilbyder et kort kursus som forberedelse til Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3. Kurset indeholder en introduktion til både den skriftlige og den mundtlige del af prøven bl.a. prøvens opgaver, hvad lægges der vægt på i bedømmelsen og hvordan arbejder man selv videre derhjemme.

Du får også generel information om regler ved prøvens afholdelse.

Aftenhold
5 onsdage 17.00-20.05
Start 3. april
Pris 995 kr.

Tilmeld dig til eksamensforberedende undervisning

Forberedelse til indfødsretsprøven

Næste prøve er d. 6. juni 2019

Vores træningsprogram er baseret på det officielle undervisningsmateriale, og vil hjælpe dig med hurtigt og nemt, at forberede dig til indfødsretsprøven. Vi gennemgår materialet og har fokus på, hvor man finder de vigtigste ord, udtryk og temaer. Undervisningsmaterialet dækker over emner som dansk kultur, historie og samfundsforhold, men man kan ikke give forberedelse til de sidste 5 spørgsmål i prøven, der omhandler aktuelle emner.

Aftenhold
4 onsdage 17.00-20.05
Start 8. maj
Pris 995 kr.

Tilmeld dig Forberedelse til indfødsretsprøven

FVU

Hvis du taler lidt dansk, kan du deltage i gratis og fleksible danskkurser (FVU), hvor vi fokuserer på det talte og skrevne sprog.

Taler du slet ikke dansk, så starter du på Basis danskkurset.

Læs mere om FVU