Moduldansk

Lærdansk Herning udbyder de officielle Danskuddannelser (1-2-3). I moduldansk opbygger du et ordforråd og et nyt sprog. Du lærer at tale, forstå, læse og skrive dansk.

De tre danskuddannelser er tilrettelagt forskelligt, og som kursist placeres du på den danskuddannelse, der passer til dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

Læs mere om moduldansk

Tilmeld dig til moduldansk

Basis dansk 1

Dag- og aftenhold

Et kursus til dig, som ønsker at få kendskab til et dagligdags dansk på relativ kort tid og ligeledes gerne vil se, hvad sprogundervisning kan have af betydning for dit liv i Danmark.

Dag- eller Aftenhold
Start Kontakt os for nærmere information

Basis dansk 2

Dag- og aftenhold

Med udgangspunkt i dit allerede eksisterende kendskab til dansk, vil du lære at læse, at skrive og at snakke mere om hverdags relevante emner både på arbejde og privat. Du får også et indblik i de grammatiske regler og dansk retstavning.

Dag- eller Aftenhold
Start Kontakt os for nærmere information

Dansk for studerende

Er du i Danmark for at studere på AUH eller VIA, kan du gå til 'Dansk for internationale studerende. Lærdansk Herning udbyder et kursus målrettet unge studerende, hvor du får introduktion til det dansk sprog i dagligdagen og på dit studie.

Lær mere om Dansk for internationale studerende

Tilmeld dig til Dansk for studerende 

Eksamensforberedelse til prøver

En eksamen kræver grundig forberedelse. Har du svært ved at fremlægge, præstere og gå til eksamen? Så er der hjælp at hente. Lærdansk tilbyder et kort kursus som forberedelse til Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3. Kurset indeholder en introduktion til både den skriftlige og den mundtlige del af prøven bl.a. prøvens opgaver, hvad lægges der vægt på i bedømmelsen og hvordan arbejder man selv videre derhjemme.

Du får også generel information om regler ved prøvens afholdelse.

Aftenhold
5 onsdage 17.00-20.00
Start 2. oktober
Pris 1295

Tilmeld dig til eksamensforberedende undervisning

Forberedelse til indfødsretsprøven

Vinter prøve er d. 27. november 2019

Vores træningsprogram er baseret på det officielle undervisningsmateriale, og vil hjælpe dig med hurtigt og nemt, at forberede dig til indfødsretsprøven. Vi gennemgår materialet og har fokus på, hvor man finder de vigtigste ord, udtryk og temaer. Undervisningsmaterialet dækker over emner som dansk kultur, historie og samfundsforhold. Gennem forløbet vil vi også hjælpe med at opdatere dig på aktuelle emner.

Aftenhold
4 mandage 17.00-20.00
Start 28. oktober
Pris 1195

Tilmeld dig Forberedelse til indfødsretsprøven

Dansk for skandinaver

Som skandinav har du mange sproglige fordele, når du skal lære dansk. Undervisningen er særlig tilrettelagt, da erfaringer viser, at skandinaver hurtigere lærer dansk, når der primært er fokus på udtale og grammatik. Du kommer til at arbejde med forskellige emner som hverdag, arbejds- og studiekultur i Danmark.

Aftenhold
10 uger
Start Kontakt os for nærmere information

Basis Polsk-Dansk

Et danskkursus skræddersyet til de polakker, der taler lidt eller ingen dansk, men som ønsker at få kendskab til et dagligdags dansk på relativ kort tid og ligeledes gerne vil se, hvad sprogundervisning kan have af betydning for livet i Danmark. Kurset afholdes af polsktalende underviser.

Polski opis

Dag- eller Aftenhold
10 uger
Start Kontakt os for nærmere information

FVU

Hvis du allerede taler godt dansk, men vil gerne blive bedre til at læse og skrive på dansk, så kan du tilmelde dig forberedende voksenundervisning (FVU), hvor vi fokuserer på det skrevne sprog.

Taler du slet ikke dansk, så starter du på moduldansk eller et Basis danskkursus.

Læs mere om FVU