Forberedende voksenundervisning - FVU

På Lærdansk Herning udbyder vi både FVU-Dansk og FVU-Matematik.
 
 

Måske taler du allerede godt dansk, men vil gerne blive bedre til at læse og skrive på dansk. Det kan også være, at du endnu ikke taler så godt dansk, men nu har fået mere tid til at lære sproget.

FVU-Dansk på Lærdansk

FVU-Dansk består af i alt 4 trin samt et introforløb for dem, som har brug for mere mundtlig dansk (FVU-start). Hvert trin er på ca. 60 lektioner.

En bestået FVU-trinprøve giver adgang til:

  • Bestået trin 3 giver adgang til 9. klasse

  • Bestået trin 4 giver adgang til erhvervsskolerne (kombineret med bestået FVU-matematik, trin 2)

  • Bestået trin 4 kan desuden bruges til ansøgning om dansk statsborgerskab

De 5 trin på FVU-Dansk:

På FVU-Start

Vi fokuserer på mundtlig dansk og forberedelse til trin 1. 

På trin 1 og 2

Vi træner bl.a. at skrive enkle ord og kortere tekster. Vi læser også forskellige typer af hverdagstekster, fx avisartikler og brochurer samt instruktioner. Vi arbejder med lettere grammatik og stavning.

På trin 3 og 4

Vi arbejder med stavning af sværere ord og fremmedord. Vi arbejder med skriftlig argumentation og kommentarer, og vi går i dybden med grammatikken. Du lærer også at læse og forstå fagtekster.

Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve.

Tilmeld dig FVU-Dansk

FVU-Matematik på Lærdansk

FVU-Matematik består af i alt 2 trin. Hvert trin er på ca. 60 lektioner.

De 2 trin på FVU-Matematik:

Trin 1

Matematik på begynderniveau. Du lærer at gange og dividere og at regne med brøker og decimaler.

Trin 2

Matematik for øvede. Du lærer at beregne areal, rumfang, procent og at kunne forstå nogle lidt mere krævende opgaver med både tekst, tal og figurer. Trin 2 svarer til folkeskolens 9. klasse (G-niveau).

Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve.

Tilmeld dig FVU-Matematik

Hvem kan gå til FVU?

Det er muligt at gå til FVU-Dansk samtidig med, at du færdiggør din danskuddannelse. Du kan også deltage i FVU, selv om du bor i en anden kommune.

Du er velkommen, hvis du:

  • er i gang med eller er færdig med en danskuddannelse eller

  • har boet i Danmark i mange år og gerne vil blive bedre til dansk eller

  • har mistet din uddannelsesret

For at deltage i FVU, skal du have:

  • Danskuddannelse 1, modul 6 eller

  • Danskuddannelse 2, modul 4 eller

  • Danskuddannelse 3, modul 3

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav eller har opbrugt din uddannelsesret, kan du alligevel lære mere dansk. Kontakt FVU-koordinator Randi Mellergaard Baun på tlf. 31 72 34 06 eller mail: randi.mellergaard.baun@laerdansk.dk

Inden du starter - tilmelding

Inden du kan starte, skal du til en vejledende test. Det er en samtale og en skriftlig test på ca. 1,5 time, hvor det afklares, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

Tilmeld dig ved at henvende dig i Receptionen på Lærdansk på tlf. 96261726 eller til FVU-koordinator Randi Mellergaard Baun på mail randi.mellergaard.baun@laerdansk.dk eller telefon 31 72 34 06

 

Plan for udbud: https://herninghfogvuc.dk/om-skolen/lovpligtige-oplysninger/plan-for-udbud-af-fvu-og-ordblindeundervisning/