Forberedende Voksenundervisning FVU

På Lærdansk Herning udbyder vi både FVU-Læsning, FVU-Matematik, FVU-Engelsk og FVU-Digital

Måske taler du allerede godt dansk, men vil gerne blive bedre til at læse og skrive på dansk, eller måske mangler du færdigheder indenfor matematik, IT eller engelsk i dit job. Læs om de forskellige FVU-kurser og tilmeld dig nu.

FVU-Læsning

FVU-læsning består af i alt 4 trin samt et introforløb for dem, som har brug for mere mundtlig dansk (FVU-start). Hvert trin er på ca. 60 lektioner.

En bestået FVU-trinprøve giver adgang til:

 • Bestået trin 3 giver adgang til 9. klasse

 • Bestået trin 4 giver adgang til erhvervsskolerne (kombineret med bestået FVU-matematik, trin 2)

 • Bestået trin 4 kan desuden bruges til ansøgning om dansk statsborgerskab

 

 

Læs mere om FVU-læsning

På FVU-Start

Vi fokuserer på mundtlig dansk og forberedelse til trin 1.

På trin 1 og 2

Vi træner bl.a. at skrive enkle ord og kortere tekster. Vi læser også forskellige typer af hverdagstekster, fx avisartikler og brochurer samt instruktioner. Vi arbejder med lettere grammatik og stavning.

På trin 3 og 4

Vi arbejder med stavning af sværere ord og fremmedord. Vi arbejder med skriftlig argumentation og kommentarer, og vi går i dybden med grammatikken. Du lærer også at læse og forstå fagtekster.

Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve.

Dag- eller Aftenhold
Start Kontakt os for nærmere information

Tilmeld dig FVU-læsning

Hvem kan gå på FVU?

Det er muligt at gå til FVU samtidig med, at du færdiggør din danskuddannelse. Du kan også deltage i FVU, selv om du bor i en anden kommune.

Du er velkommen, hvis du:

 • er i gang med eller er færdig med en danskuddannelse eller

 • har boet i Danmark i mange år og gerne vil blive bedre til dansk eller

 • har mistet din uddannelsesret

 

 

For at deltage i FVU-læsning skal du have:

 • Danskuddannelse 1, modul 6 eller

 • Danskuddannelse 2, modul 4 eller

 • Danskuddannelse 3, modul 3

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav eller har opbrugt din uddannelsesret, kan du alligevel lære mere dansk. Kontakt FVU-koordinator Randi Mellergaard Baun på tlf. 31 72 34 06 eller mail: randi.mellergaard.baun@laerdansk.dk

Inden du starter - Tilmelding

Inden du kan starte, skal du til en vejledende test. Det er en samtale og en skriftlig test på ca. 1,5 time, hvor det afklares, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

Tilmeld dig ved at henvende dig i Receptionen på Lærdansk på tlf. 96261726 eller til FVU-koordinator Randi Mellergaard Baun på mail randi.mellergaard.baun@laerdansk.dk eller telefon 31 72 34 06

FVU-Matematik

FVU-Matematik består af i alt 2 trin. Hvert trin er på ca. 60 lektioner.

Trin 1

Matematik på begynderniveau. Du lærer at gange og dividere og at regne med brøker og decimaler.

Trin 2

Matematik for øvede. Du lærer at beregne areal, rumfang, procent og at kunne forstå nogle lidt mere krævende opgaver med både tekst, tal og figurer. Trin 2 svarer til folkeskolens 9. klasse (G-niveau).

Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve.

Dag- eller Aftenhold
Start Kontakt os for nærmere information

Læs mere om FVU-matematik

Tilmeld dig FVU-Matematik

FVU-Engelsk

På FVU-Engelsk tager vi udgangspunkt i den enkelte kursist og dennes arbejdsopgaver og tilstræber at tilpasse indholdet herefter. Vi arbejder bl.a. med ordforråd og faste engelske udtryk herunder også udtale. Derudover skriver vi små forskellige tekster som f.eks. mails og korte beskeder. Der er her også fokus på grammatik- og staveregler og IT som et arbejdsredskab. Endelig omfatter kurset også en introduktion til kultur- og samfundsforhold i vores globaliserede hverdag.

Trin 1,2 og 3 afsluttes med et mundtligt oplæg og der gives en standpunktbedømmelse ud fra bestået ikke bestået.

Trin 4 afsluttes med en kort skriftlig fremstilling samt en mundtlig prøve, og der gives en samlet standpunktbedømmelse ud fra bestået ikke bestået.

Læs mere om FVU-Engelsk

Interesseret i FVU-Engelsk? Kontakt os for nærmere information på tlf. 96261726 eller send en mail til udviklingsleder Randi Høgh randi.kure@adm.laerdansk.dk

FVU-Digital

FVU-Digital består af i alt 3. Hvert trin er på ca. 60 lektioner.

 • Trin 1 er for nybegyndere

 • Trin 2 er en videreudvikling

 • Trin 3 er en automatisering

FVU-digital tilstræber ikke kun at styrke den enkelte kursists digitale færdigheder men også at give kursisten mod på at tilegne sig nye færdigheder. Derfor tager FVU-digital udgangspunkt i den enkelte kursist og forsøger at tilpasse forløbet til dennes konkrete arbejdsfunktioner. Vi vil bl.a. arbejde med grundlæggende viden om digitale værktøjer, digital kommunikation og IT som et hjælpemiddel til f.eks. informationssøgning samt organisering, strukturering og håndtering af data. Derudover arbejder vi selvfølgelig med sikkerhed, privatliv og persondata.

Læs mere om FVU-Digital

Interesseret i FVU-Digital? Kontakt os for nærmere information på tlf. 96261726 eller send en mail til udviklingsleder Randi Høgh randi.kure@adm.laerdansk.dk