En forenede arbejdsplads

De forenede Dampvaskerier (DFD) i Lind summer af kultur. Her arbejder danskere side om side med mænd og kvinder fra hele verden.

Afdelingschef Jan Høybye fortæller, at der er omkring 15 forskellige nationaliteter på dampvaskeriet, netop derfor er det utrolig vigtigt, at alle medarbejdere kan det danske sprog og er fortrolig med at bruge det. For medarbejderne imellem kan sproget være vanskeligt, men Jan bemærker også, at der er kulturelle forskelle i deres måder at tilgå arbejdet på. Det anderkender og inddrager han i sit arbejde som leder. Netop den multikulturelle atmosfære gør DFD til en relevant samarbejdspartner i integrationsaftalen mellem Herning kommune og Lærdansk. I skrivende stund har DFD indgået i to velfungerende praktikforløb med i alt 32 praktikanter fra Lærdansk Herning. Ud af de 32 flygtninge, der har været i praktik på DFD, er 18 kommet i arbejde.

I dag skal vi møde Ahmed Omar Ali fra Somalia og Ali Hassan fra Syrien. De er kommet til landet som flygtninge og forsøger nu at etablere sig i Danmark. De kom begge til Danmark for 3 år siden. I dag bor Ali sammen med sin kone og deres børn mens Ahmed er single. De begyndte begge hos DFD i virksomhedspraktik i 2016, men er sidenhen blevet ansat i ordinært arbejde. Virksomhedspraktikken hos DFD er virkelighedstro og praktikanterne kommer fra dag ét ud i rigtige arbejdsopgaver og skal indgå i teams på lige fod med de øvrige ansatte. Derfor er det vigtigt, at forventningerne er afstemt, rammerne opsat og kvalifikationerne opfyldt. Her fremhæver Jan det gode samarbejde med virksomhedskonsulenterne på Lærdansk, som vælger kandidaterne til virksomhedspraktikken hos DFD. Han bemærker, at konsulenterne har fået større indsigt og kendskab til hans virksomhed efter første praktikforløb, hvilket har gjort, at praktikanterne i andet forløb var bedre klædt på. Afdelingschefen fortæller også, at han kun tager virksomhedspraktikanter ind, hvis der er mulighed for ansættelse fremadrettet, men praktikperioden er uundværlig, fordi det her bliver synliggjort, hvem der kan varetage jobbet og hvem der ikke kan.

De største udfordringer hos DFD er det fysisk krævende arbejde og det høje tempo, men man kommer langt med den rette motivation og indstilling til tingene. Derudover er kommunikation og forståelse for arbejdspladskultur vigtige kvalifikationer hos DFD. Man skal komme til tiden, melde ferie og fridage i god tid og respektere sine kollegaer. Disse kvalifikationer tilegner praktikanterne sig oftest under virksomhedspraktikken.

Både Ahmed og Ali fortæller, at det var det fysiske hårde arbejde, der i starten udfordrede dem i jobbet hos DFD, men Ahmed kan godt lide det fysisk hårde arbejde, fordi det giver ham en stærk krop. Ali har en uddannelse som økonom fra Syrien, men har også arbejdede som buschauffør. For ham er det vigtigt at arbejde i Danmark, for det giver en følelse af selvstændighed. Han arbejder ofte alene ved sin maskine og derfor taler han ikke helt så meget dansk, som han kunne ønske sig. I pauserne og til sociale firmaarrangementer har han heldigvis et godt kollegaskab, hvor han så får mulighed for at tale dansk.

Antallet af medarbejdere hos DFD er sæsonbetonet. Når det er på sit højeste er der omkring 120 ansatte, og i lavsæsonen er der godt 90. Det er typisk, når medarbejderstaben skal oparbejdes, at Jan Høybye tager virksomhedspraktikanter ind. I foråret 2018 håber Lærdansk igen at kunne sende nye praktikanter til DFD.