SPEAKING DANISH

Danskkurser, hvor du fokuserer på det danske sprog, som det tales af danskere... og af dig... Kun 1.500 DKK for 40 lektioner.

Hvad er det?

SPEAKING DANISH er danskkurser med fokus på det talte hverdagssprog. Undervisningen fokuserer på udtale og samtaler om arbejde, studie, nyheder, samfund og andre emner, som du og dine medkursister finder relevante. Kurset er en blanding af lektioner i klassen og lektioner online.

Du lærer at...

 • deltage i samtaler
 • diskutere aktuelle emner
 • udtale bogstaver, lyde, ord og sætninger
 • anvende grammatiske regler og strukturere sætninger
 • tale hverdagssprog og slang

Vil du lære endnu mere?

FVU | Læs mere

Kurser

Niveau A - Let øvede 1

Efter kurset kan jeg:

 • Med simple ord tale med en anden person om fx min hverdag, mit arbejde, mit studie, mine fremtidsplaner og mit liv, før jeg kom til Danmark, fx »Jeg er en ingeniør, og jeg arbejder hos en virksomhed, der producerer vindmøller. Næste år vil jeg gerne...«
 • Med simple ord tale med personer, jeg møder i min hverdag, fx min nabo, ekspedienter, osv.
 • Bruge mange, almindelige hverdagsudtryk, fx »God bedring. Held og lykke. Vi ses senere«
 • Hjælpe med at holde en samtale kørende, fx »Jeg forstår ikke helt... Hvad betyder det? Hvad mener du med det?«
 • Forstå de vigtigste ting i en samtale, når jeg kender emnet, og hvis folk taler langsomt
 • Forstå simple instruktioner, fx på mit arbejde
 • Udtale korte sætninger, så andre kan forstå mig

Niveau B - Let øvede 2

Efter kurset kan jeg:

 • Tale med flere folk på samme tid om emner, som jeg kender godt, fx arbejde, hobbyer og hverdagsliv.
 • Anvende almindelige vendinger, fx »Hvad sker der? Tak, og i lige måde«
 • På en simple måde udtrykke mine holdninger og argumentere for dem, fx »Derfor synes jeg, at det er en god idé... Jeg synes, at det er dårligt, når... Jeg tror, at det er svært at lære kinesisk, men jeg har aldrig prøvet«
 • Forstå centrale pointer i samtaler, hvis emnet kendes, og hvis folk taler lidt langsommere.
 • Forstå mange ord og visse dialoger på TV, fx i nyhedsprogrammer og danske film.
 • Skrive korte beskeder eller emails.
 • Udfylde simple spørgeskemaer med mere end 10 spørgsmål om personlig information.
 • Forstå korte artikler fra den lokale avis og nyhedssiden www.dr.dk/ligetil.
 • Udtale længere sætninger, så andre kan forstå mig.

Niveau C - Let øvede 3

Efter kurset kan jeg:

 • Deltage i samtaler om hverdagsemner eller emner af personlig interesse, fx aktuelle begivenheder.
 • Fortælle om mine oplevelser, mine drømme og mine fremtidsplaner.
 • Bruge udtryk og vendinger, fx hilse, lykønske, formulere høflige spørgsmål og undskyldninger: »Hvordan var festen i weekenden? Undskyld, jeg kommer for sent, men... Må jeg forstyrre dig et øjeblik?«
 • Forstå centrale pointer i samtaler, hvis emnet kendes, og hvis folk taler lidt langsommere.
 • Forstå beskeder og instruktioner, fx på arbejdspladsen.
 • Forstå hovedbudskabet af nyhedsudsendelser på TV, når det handler om aktuelle emner eller emner, jeg kender godt.
 • Skrive sammenhængende beskeder og forespørgsler på et passende sprog, fx beskeder og breve til skolen eller dagpleje, jobansøgninger m.m.
 • Forstå hovedbudskabet af informative tekster, fx artikler i magasiner og aviser, referater fra møder på arbejdspladsen, nyhedsbreve osv.
 • Følge med i undertekster på TV, fx i underholdningsprogrammer og TV-programmer.
 • Udtale længere ord og sætninger, så andre kan forstå mig.

Niveau D - Øvede 1

Efter kurset kan jeg:

 • Deltage aktivt i gruppediskussioner om hverdags- og aktuelle emner, og jeg kan næsten flydende og frit udtrykke mine holdninger, følelser og forbehold, fx »Jeg synes, at det er forkert at..., men på den anden side kan jeg forstå at... især når man tager i betragtning, at... Jeg synes derimod ikke, at... Jeg vil gerne pointere, at...«
 • Give en præsentation om et generelt og socialt relevant emne. Herefter kan jeg besvare spørgsmål, der er relateret til mit emne.
 • Gøre mig selv forståelig. Når jeg kan se, at folk ikke forstår mig, kan jeg korrigere mig selv og udtrykke mig anderledes.
 • Forstå længere, vedvarende tale.
 • Forstå hovedbudskabet i nyhedsudsendelser på TV og film.
 • Skrive personlige beskeder og emails til venner og familie om emner, der vedrører min hverdag.
 • Skrive formelle beskeder og emails, fx indkaldelse til møder på mit arbejde, jobansøgninger osv. samt besvare emails fra fx mit barns skole.
 • Forstå tekster, der handler om både specifikke og abstrakte emner, hvis det er et emnet, jeg kender godt.
 • Forstå nye emner ved at læse tekster, hvis det er et emne, jeg er interesseret i.
 • Rimelig selvsikkert udtale ord og vendinger. 

Info

Betingelser

For niveau A: Basale danskkundskaber
For niveau B: Danskkundskaber svarende til niveau A.
For niveau C: Danskkundskaber svarende til niveau B.
For niveau D: Danskkundskaber svarende til niveau C.

Varighed og tidspunkt

40 lektioner per niveau, 4 uger (daghold) / 8 uger (aftenhold)

 • Daghold: 2 dage x 2,5 lektioner i klassen per uge + 5 lektioner online/forberedelse
 • Aftenhold: 1 dag x 2,5 lektioner i klassen per uge + 2.5 lektioner online/forberedelse

Præcise startdatoer, tidspunkter og dage kan findes i tilmeldingsformularen.

OBS: For at starte en klasse skal der være minimum 12 deltagere per kursus.

Pris

1.500 DKK

Tilmelding

Her tilmelder du dig SPEAKING DANISH-kurserne

Åbn tilmeldingsform

Praktisk

Læringsplanerne for vores kurser er baseret på bestemte bøger. Du kan låne bøgerne hos os.

Udover dit kursus får du adgang til:

 • Øvelser, videoer, eksempler og undervisning
 • Vores digitale platform
 • Kursusmateriale og lærebog
 • Online ordbog
 • Andre online læringsværktøjer