FVU Dansk

FVU er et kursus, hvor du bliver bedre til at læse, skrive og stave på dansk. Du arbejder med artikler og andre tekster om emner, der er relevante for dig og din hverdag i Danmark. BEMÆRK: FVU er ikke for borgere med videregående uddannelse.

Hvad er det?

En række af fem kurser, hvor du opnår danskkundskaber svarende til lige over niveau B2 på CEFR-skalaen. Med udgangspunkt i artikler og andre tekster fokuserer undervisningen på spørgsmål og samtaler mellem underviser og kursister. Emnerne er ikke fastlagte. Vi læser, skriver og taler om aktuelle emner, der er relevante for din hverdag i skolen, på arbejdet eller derhjemme.

Du lærer at...

 • skrive og kommunikere via emails, breve og lignende beskeder
 • læse og forstå danske aviser og artikler
 • deltage i samtaler om aktuelle og relevante emner
 • udvide dit ordforråd og forbedre din udtale.

Der er en valgfri test efter trin 1, 2, 3 og 4

 

Læs mere om FVU:

FVU bekendtgørelsen

Aarhus HF og VUC

Vil du lære endnu mere?

Trin 1-4 kan kombineres med vores SPEAKING DANISH-kurser, som fokuserer på det talte sprog | Læs mere

Kurser

Start

Du vil arbejde med...

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At udvikle dit ordforråd og din sproglige kreativitet.

Trin 1

Du vil arbejde med...

Skriftlig kommunikation: At læse og skrive simple, relevante tekster.

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At udvikle dit ordforråd og din sproglige kreativitet.

Trin 2

Du vil arbejde med...

Skriftlig kommunikation: At læse og skrive kortere tekster, der er relevante for din hverdag.

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At udvide dit ordforråd og at forbedre din udtale.

Trin 3

Du vil arbejde med...

Skriftlig kommunikation: At læse og skrive længere tekster, der er relevante for din hverdag.

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At lære typiske danske vendinger og udtryk og at udvikle din sproglige kreativitet.

Trin 4

Du vil arbejde med...

Skriftlig kommunikation: At læse tekster på et højt niveau og at inkorporere relevante emnerelaterede udtryk og ord fra din hverdag.

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger på et højt niveau og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At opnå viden om betydningen af emnerelaterede ord og sætninger.

Info

Betingelser

Du skal:

 • være over 18 år
 • ikke være nyankommet i Danmark
 • have et længerevarende opholdsperspektiv i Danmark (studie, arbejde eller medborgerskab)
 • have grundlæggende danskkundskaber (Mundtligt: A2+, skriftligt: A1)
 • ikke for borgere med videregående uddannelse

Inden du starter på FVU, indkaldes du til en sprogtest. På denne måde kan vi sikre, at du starter på det rette niveau for dig. Sprogtesten er et krav for at starte på vores FVU-kurser.

Hvis du har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, kan du stadig fortsætte på FVU og lære mere dansk.

Varighed

40-80 lektioner per kursus, som regel fordelt over et semester.

 • Daghold: 3 dage x 3 lektioner i klassen per uge + forberedelse eller
 • Daghold: 2 dage x 3 lektioner i klassen per uge +  forberedelse (muligt at kombinere med vores SPEAKING DANISH-kurser eller danskkurser på andre skoler)
 • Aftenhold: 2 dage x 2.5 lektioner i klassen per uge + forberedelse eller
 • Aftenhold: 1 dag x 3.2 lektioner i klassen per uge + forberedelse (muligt at kombinere med vores SPEAKING DANISH-kurser eller danskkurser på andre skoler)

Præcise tidspunkter og dage kan ses i tilmeldingsformularen. Der er løbende optag på holdene.

Pris

Gratis

Tilmelding

Her kan du tilmelde dig FVU-kurset. Du bliver automatisk tilmeldt den obligatoriske sprogtest. Sprogtesten tager ca. 30 minutter eller 90 minutter afhængigt at dit danskniveau.

BEMÆRK: FVU er ikke for borgere med videregående uddannelse.

Åbn tilmeldingsform

OBS: For at starte et kursus skal der være minimum 12 deltagere per kursus

Efter kurset

Nogle af FVU-kurserne giver visse formelle rettigheder.

Ophold

Deltagere, der består trin 2, kan søge om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Statsborgerskab

Når du består trin 4 og Indfødsretsprøven, kan du søge om dansk statsborgerskab.

Uddannelse

FVU er også et krav for at blive optaget på visse ungdomsuddannelser og/eller erhvervsuddannelser i Danmark.

Læs mere om dine muligheder på ug.dk