FLEX FREE (FVU)

FLEX FREE er præcist det. Fleksibel og gratis. Med udgangspunkt i artikler og andre tekster, skriver og taler vi om emner, der er relevante for dig og din hverdag i Danmark. Og ja, det er gratis.

 

Hvad er det?

En række af fem kurser, hvor du opnår danskkundskaber svarende til lige over niveau B2. Med udgangspunkt i artikler og andre tekster fokuserer undervisningen på spørgsmål og samtaler mellem underviser og kursister. Emnerne er ikke fastlagte. Vi læser, skriver og taler om aktuelle emner, der er relevante for din hverdag i skolen, på arbejdet eller derhjemme.

Du lærer at...

  • skrive og kommunikere via emails, breve og lignende beskeder
  • læse og forstå danske aviser og artikler
  • deltage i samtaler om aktuelle og relevante emner
  • udvide dit ordforråd og forbedre din udtale.

Der er en valgfri test efter trin 1, 2, 3 og 4

Omfang

40-80 lektioner per kursus, som regel fordelt over et semester.

Daghold: 3 dage x 3 lektioner i klassen per uge + forberedelse eller

Daghold: 2 dage x 3 lektioner i klassen per uge +  forberedelse (muligt at kombinere med vores SPEAKING DANISH-kurser eller danskkurser på andre skoler)

Aftenhold: 2 dage x 2.5 lektioner i klassen per uge + forberedelse eller

Aftenhold: 1 dag x 3.2 lektioner i klassen per uge + forberedelse (muligt at kombinere med vores SPEAKING DANISH-kurser eller danskkurser på andre skoler)

Præcise tidspunkter og dage kan ses i tilmeldingsformularen. Der er løbende optag på holdene.

Betingelser

Grundlæggende danskkundskaber svarende til det, du lærer på forberedelseskurset KLAR.PARAT eller SPEAKING DANISH niveau A.

Inden du starter på FLEX FREE (FVU), inviteres du til en sprogtest. På denne måde kan vi sikre, at du starter på det rette niveau for dig. Sprogtesten er et krav for at starte på vores FLEX FREE (FVU)-kurser.

CPR-nummer er ikke et krav.

Hvis du har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, kan du stadig fortsætte på FLEX FREE (FVU) og lære mere dansk.

Vil du lære endnu mere?

Trin 1-4 kan kombineres med vores SPEAKING DANISH-kurser, som fokuserer på det talte sprog | Læs mere

Kurser

Start

Du vil arbejde med...

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At udvikle dit ordforråd og din sproglige kreativitet.

Trin 1

Du vil arbejde med...

Skriftlig kommunikation: At læse og skrive simple, relevante tekster.

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At udvikle dit ordforråd og din sproglige kreativitet.

Trin 2

Du vil arbejde med...

Skriftlig kommunikation: At læse og skrive kortere tekster, der er relevante for din hverdag.

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At udvide dit ordforråd og at forbedre din udtale.

Trin 3

Du vil arbejde med...

Skriftlig kommunikation: At læse og skrive længere tekster, der er relevante for din hverdag.

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At lære typiske danske vendinger og udtryk og at udvikle din sproglige kreativitet.

Trin 4

Du vil arbejde med...

Skriftlig kommunikation: At læse tekster på et højt niveau og at inkorporere relevante emnerelaterede udtryk og ord fra din hverdag.

Grammatik/ordforråd: At konstruere sætninger på et højt niveau og at udvide dit ordforråd.

Mundtlig kommunikation: At opnå viden om betydningen af emnerelaterede ord og sætninger.

Info

Pris

Gratis

Tilmelding

Her kan du tilmelde dig FLEX FREE (FVU)-kurset. Du bliver automatisk tilmeldt den obligatoriske sprogtest. Sprogtesten tager ca. 30 minutter eller 90 minutter afhængigt at dit danskniveau.

Open Sign Up Form

Praktisk

Læringsplanerne for vores kurser er baseret på bestemte bøger. Du kan låne bøgerne hos os.

Udover dit kursus får du adgang til:

  • Øvelser, videoer, eksempler og undervisning
  • Vores digitale platform
  • Kursusmateriale og lærebog
  • Online ordbog
  • Andre online læringsværktøjer

Efter kurset

Nogle af FVU-kurserne giver visse formelle rettigheder.

Ophold

Deltagere, der består trin 2, kan søge om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Statsborgerskab

Når du består trin 4 og Indfødsretsprøven, kan du søge om dansk statsborgerskab.

Uddannelse

FVU er også et krav for at blive optaget på visse ungdomsuddannelser og/eller erhvervsuddannelser i Danmark.

Læs mere om dine muligheder på ug.dk