Dansk på Business Class

Lærdansk Aarhus er din partner, når det gælder danskkurser for udenlandske medarbejdere.

Kurser tilpasset jeres hverdag og behov

Hos Lærdansk Aarhus tilbyder vi derfor kvalificeret og erhvervsrettet danskundervisning til internationale medarbejdere - uanset om der er tale om ledende medarbejdere, specialister eller produktionsmedarbejdere. Vi hjælper gerne med at tilrettelægge et undervisningsforløb, som er skræddersyet til medarbejdernes behov og niveau, således de får et så effektivt forløb som muligt.

Skræddersyede undervisningsforløb

Vi tilbyder sprogkurser...

  1. for alle medarbejdergrupper - fra timelønnet til direktør
  2. hos os eller hos jer
  3. formiddag, eftermiddag, aften eller lørdag
  4. på forskellige prisniveauer - fra individuelle betalingsløsninger til offentligt finansieret danskundervisning
  5. med særlige ekstra tilbud såsom frivillig samtalecafé

Hos Lærdansk lægger vi vægt på kvalitet og udvikling. Derfor følger vi løbende op på dine medarbejderes og dine erfaringer med vores kurser. Når vi nærmer os slutningen på forløbet, udarbejder vi også en samlet forløbsevaluering med forslag til jeres videre arbejde med sprog og integration. Derudover samler vi op på deltagernes udbytte af og tilfredshed med kurset.

Kom godt i gang

  1. Afklaring af ønsker og muligheder: Kontakt os for en uforpligtende snak. Herefter kommer vores erhvervskonsulent gerne ud til jer og fortæller om jeres muligheder, samt hvilket tilbud der passer til netop jeres medarbejdere.
  2. Udarbejdelse af tilbud: Ud fra det personlige eller telefoniske møde udarbejder vi et tilbud, der passer til netop jeres ønsker og behov. Tilbuddet indeholder forslag til starttid- og sted, forventet varighed samt mål for kurset. Og så udarbejder vi selvfølgelig også en god pris for forløbet.
  3. Ansøgning om tilskud: Til nogle af vores forløb er det muligt at søge om statstilskud til deltagerbetaling samt dækning af lønomkostninger. Vi hjælper gerne med ansøgning om disse midler

Lær dansk på din måde

Hos Lærdansk tilbyder vi en række forskellige kurser på forskellige niveauer. Man kan med fordel lave et sammenhængende forløb, hvor medarbejdere med ingen eller begrænset kendskab til det danske sprog kan starte på et KLAR.PARAT.-begynderforløb eller tage 1-2 moduler på den ordinære Danskuddannelse (DU) for derefter at fortsætte på et FVU-forløb.

PRE-ARRIVAL NETDANSK

Er dine medarbejdere ikke ankommet til Danmark endnu? Frygt ej; vi har et online tilbud til dig.

Vores pre-arrival kursus er del af tilbuddet Netdansk, som finder sted online - uafhængigt af tid og sted. Netdansk er online, men der er stadig kvalitetsfeedback fra en rigtig underviser. Og hjælp er altid at hente: læreren er nemlig også online.

Læs mere

DANSKUDDANNELSE (DU)

Danskuddannelserne er de officielle uddannelser til voksne udlændinge i Danmark.

En danskuddannelse består af 5-6 moduler, og hvert modul afsluttes med en obligatorisk modultest. Efter det sidste modul kan man tage den afsluttende Prøve i Dansk, som giver en række rettigheder ift. opholdstilladelse, forsørgelse og evt. statsborgerskab. I undervisningen arbejder vi med alle de sproglige discipliner: Læse, skrive, tale og lytte. Herudover fokuserer vi på udtale og grammatik.

Læs mere

LÆRDANSK 1-5

Vil dine medarbejdere lære eller være bedre til at tale dansk? Så er vores LÆRDANSK-kurser lige noget for dig!

LÆRDANSK har fokus på det talte sprog, som det tales af danskere... og af dine internationale medarbejdere. Men vi arbejder også med det skrevne sprog, dvs. læsning, skrivning og stavning. Undervisningen fokuserer på udtale og samtaler om arbejde, nyhederne, samfundet og andre emner, som klassen finder relevante.

Læs mere

En-til-En

Vi tilbyder "En-til-En"-kurser med 100 % fokus på dine medarbejderes individuelle behov.

Emnerne aftales ud fra jeres ønsker. Det kan fx være et kortere genopfriskningskursus af dansk talesprog med fokus på udtaletræning, et kursus med specifikke arbejdsrelaterede emner, eller blot et generelt ønske om at forbedre det danske sprog - uanset hvilket emne kan vi hjælpe!

Læs mere

Meget mere end dansk

Sprog og netværk er en vigtig forudsætning for fastholdelse og trivsel blandt jeres internationale medarbejdere og deres eventuelle partnere.

Netværk

Stærke relationer og netværk er altafgørende for, om man trives, og om man lykkes med det, man drømmer om. Gennem vores Business Class-kurser har dine medarbejdere mulighed for at skabe relationer til ligesindede. Men det er ikke kun dine medarbejdere, der har behov for et godt netværk. For at fastholde attraktive, internationale medarbejdere er det også vigtigt, at deres partner og familie trives. Her henviser vi til International Community, som støtter internationale borgere og deres familier ved at skabe professionelle og sociale netværk.

Læs mere om International Community

Taldansk café

Flere gange om ugen har internationale borgere muligheden for at øve sit mundtlige dansk med en modersmålstalende. Danske frivillige sidder klar til at tale om alt: fra modultests til mærkelig mad, eller hvad der sker i Aarhus. Du behøver ikke at lave en aftale; blot mød op i Multicenteret på Lærdansk i caféens åbningstider, som er mandag-torsdag 10:00-14:00.

Læs mere

Det vigtige

Økonomi

Finansiering

  • DU-kurser koster et deltagergebyr på 2.000 DKK pr. modul. Dette gebyr kan dog dækkes, hvis der er tale om et virksomhedsforløb.
  • Vores En-til-En-kurser samt enkelte af vores andre kurser er betalingsforløb.

Virksomhedskurser i arbejdstiden

Lønomkostninger ifm. kurser, der placeres i arbejdstiden, kan dækkes af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Det hjælper vi gerne med at søge!

Kontakt

Svend Aage Møller
Erhvervskonsulent
60 26 80 32