De gratis kurser

Hvis du taler lidt dansk, kan du deltage i gratis og fleksible danskkurser (FVU) for at lære at tale, læse og skrive dansk. Taler du slet ikke dansk, så starter du bare på KLAR.PARAT.-forberedelseskurset.

FVU dansk

En serie af fem kurser (Start, 1,2,3 og 4), hvor du opnår danske sprogfærdigheder op til over niveau B2 i Den europæiske referenceramme for sprog .

Med udgangspunkt i artikler og andre tekster fokuserer undervisningen på spørgsmål og samtaler mellem undervisere og kursister.

Emnerne er ikke fastlagte. Vi læser og taler om aktuelle emner, som er relevante for din hverdag i skolen, på arbejde og derhjemme.

Du lærer at:

  • skrive og kommunikere via e-mails, breve og lignende beskeder,
  • læse og forstå danske avis- og ugebladsartikler,
  • deltage i samtaler om aktuelle og relevante emner, og
  • udvide dit ordforråd og forbedre dine udtale.

Varighed: 40-80 lektioner pr. kursus. Normalt fordelt over et semester.

Betingelser: Basale danske sprogfærdigheder, der svarer til det, du lærer på vores forberedelseskursus, KLAR.PARAT.

Kræver ikke CPR-nummer.

Har du bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, kan du fortsætte på FVU og lære mere dansk.

Pris: GRATIS

KLAR. PARAT.

Taler du slet ikke dansk? Det er ingen hindring for at deltage i de gratis og fleksible danskkurser (FVU). Start blot med kurset KLAR.PARAT., og så er du klar.

KLAR. STEADY. er et forberedelseskursus for internationale med ingen eller meget begrænsede danske sprogfærdigheder, som ønsker at tilmelde sig FVU.

Forberedelseskurset starter fra bunden, men i løbet af få uger vil du være i stand til at gøre dig forståelig på dansk.

Du lærer at:

  • forstå gængse ord og vendinger,
  • følge basale samtaler på dansk,
  • give og modtage korte beskeder, og
  • anvende vores online sproglæringsportal.

 

Varighed: Op til 80 lektioner.

Betingelser: Ingen. Kræver ikke CPR-nummer.

Pris: 1.250 DKK

Tilmelding

Når du tilmelder dig FVU, inviterer Lærdansk dig til en obligatorisk screening med en vejleder fra Lærdansk. Screeningen vil sikre, at du bliver indskrevet på det rigtige niveau. Der er ikke en screening før forberedelseskurset KLAR.PARAT.*

Tilmeld dig FVU og KLAR.PARAT her

*Din tilmelding til forberedelseskurset KLAR.PARAT er bindende.
Du kan få pengene retur eller komme på venteliste til et andet hold inden 2. mødegang. Derefter er din tilmelding bindende, hvilket betyder, at du ikke kan få pengene retur. Du kan kun skifte hold, hvis vi har et tilsvarende hold på et andet tidspunkt.

Efter kurset

Selvom FVU er et gratis og fleksibelt danskkursus, kan det give visse formelle rettigheder.

Kursister, der består kursus nummer 3 (FVU trin 2), kan søge om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Når du består det femte og sidste kursus (FVU trin 4) og indfødsretsprøven, kan du søge om dansk statsborgerskab.

FVU er også et krav for at blive optaget på visse ungdoms- og erhvervsuddannelser i Danmark.

Lær mere om dine muligheder på ug.dk