Studieprøven afslutter Modul 6 på Danskuddannelse 3. Prøven består af en skriftlig og mundtlig test, der viser dine evner til at skrive, læse og tale dansk på C1-niveau.

Studieprøven giver adgang til optag på en lang række dansksprogede videregående uddannelser. Lærdansk har stor erfaring i at undervise på Studieprøvehold og afholde eksamen.

Information om prøven

 

 

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA