OBS! NYE REGLER GÆLDER NU!

Indfødsretsprøven varer 45 minutter. Det er en multiple choice-prøve med 45 spørgsmål. Du skal have 36 rigtige svar for at bestå, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier.

Læs mere om Indfødsretsprøven på integrationsviden.dk

Download en pdf med det nyeste læremateriale til prøven

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA