Værdier

Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælp, og derfor har vi også en fælles vision, nemlig at ingen flygtninge skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger.

Dansk Flygtningehjælps vision

Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælp, og derfor har vi også en fælles vision, nemlig at ingen flygtninge skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger. Og ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det. Vi vil være de bedste til at løse problemer, der knytter sig til fordrivelse og integration."

Det handler om arbejde

Det grundlæggende formål med at uddanne voksne udlændinge i dansk sprog og kultur er at skabe velfungerende og velintegrerede medborgere. Her er tilknytningen til arbejdsmarkedet helt central, og derfor har undervisningen hos Lærdansk altid fokus på jobsøgning, arbejdssprog og arbejdskultur, uanset kursistens nationalitet og niveau.

En del af (lokal)samfundet

Hos Lærdansk lægger vi vægt på at være en integreret del af de lokalsamfund, hvor vi holder til. Det er nemlig her, vores kursister skal være værdifulde medborgere. Vi opsøger og besøger det lokale erhvervs- og foreningsliv. Vi samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner. Og vi inviterer byens borgere ind på skolerne, enten som gæster eller som frivillige lektiehjælpere og samtalevenner.

Den teknologiske førertrøje

Vores undervisning er opbygget omkring Google Apps For Education, som er et webbaseret værktøj til vidensdeling, undervisning og gruppearbejde og bruges af millioner af studerende verden over. Sammen med interaktive værktøjer som smartboards, smartphones og chromebooks giver det masser af muligheder for at levere en involverende og engagerende undervisning i verdensklasse.

Ikke bare størst, men også bedst

Lærdansk er Danmarks største sprogcenter med danskuddannelser for voksne udlændinge. Men vi vil ikke bare være størst, vi vil også være bedst. Derfor hjælper store og små Lærdansk-afdelinger hinanden med metoder og materialer. Derfor investerer vi i uddannelse og moderne teknologi til vores undervisere. Og derfor gennemfører vi regelmæssige evalueringer sammen med vores partnere og kursister.