Resultater

Lærdansk er Danmarks største sprogcenter med danskuddannelse for voksne udlændinge. Vi leverer danskundervisning til kommuner og virksomheder.

Årsrapport

Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælps indsats for bedre integration, og vores aktiviteter og resultater redegøres i Dansk Flygtningehjælps årsrapport.

Hent årsrapport 2016 fra Dansk Flygtningehjælp (pdf)

Størrelse

År2010201120122013201420152016
Sprogcentre 15 16 14 14 13 13 13
Kommuner 18 19 18 18 17 17 17
Kursister 13 382 15 649 15 629 18 306 17 603 18 436 19 953

Tilfredshed

Hver andet år gennemfører Lærdansk en omfattende undersøgelse af kursisternes tilfredshed med undervisningen, underviserne med mere i samarbejde med Rambøll. Resultaterne er vigtige input til vores arbejde med at optimere uddannelserne og sprogcentrene til nytte for kursister, kommuner og erhvervspartnere.

2015-undersøgelsen viser, at 84 procent af kursisterne finder undervisningen hos Lærdansk god eller meget god. Kursisterne sætter især pris på deres lærer, samværet med klassen og undervisningens form og indhold. 

Prøveresultater

Se resultaterne fra prøverne sommer 2017 og prøverne vinter 2017