Syddansk Universitet

Samarbejdet fokuserer på at udvikle en sprogpolitik og et sprogtilbud for de internationale medarbejdere. Løsningen er en skræddersyet sammensætning af holdundervisning på campus, lærerunderstøttet eneundervisning p nettet og en sprog-makker-ordning.

Lærdansk og Syddansk Universitet har gennem en årrække samarbejdet om at udvikle og indføre en sprogpolitik og et dansktilbud for universitetets udenlandske medarbejdere. Det hjælper Syddansk Universitet med at rekruttere, udvikle og fastholde de internationale talenter, der er så afgørende for universitetets succes.

– Vores målsætning er, at alle internationale medarbejdere gennem deres første to års ansættelse skal oparbejde tilstrækkelige danskkundskaber, så de på en naturlig måde kan indgå og agere i universitetets hverdagsaktiviteter. Danskkundskaber er ikke kun vigtige for deres arbejdsfunktion på universitetet, men også afgørende for deres generelle trivsel i Danmark, siger Jakob Ejersbo, afdelingsleder for Kompetence- og Organisationsudvikling på Syddansk Universitet.

Lærdansk er en professionel og fleksibel samarbejdspartner for os. De har bidraget væsentligt til, at Syddansk Universitet er en attraktiv arbejdsplads for internationale medarbejdere.

Jacob Ejersbo, Syddansk Universitet

Dansktilbuddet på Syddansk Universitet er en skræddersyet sammensætning af holdundervisning på campus, lærerunderstøttet eneundervisning på nettet og en sprog-makker-ordning.

En medarbejder fra Lærdansk er placeret som inhouse coordinator på campus. Hun fungerer som universitets sprogkonsulent, og hun byder kursisterne velkommen og organiserer undervisningen af omkring 100 internationale medarbejdere.

Værdifuldt med koordinator på campus

– Vores internationale medarbejdere har brug for et dansktilbud, som kan tilpasses den enkeltes skiftende arbejdsflow, rejseaktivitet med mere. Derfor er det virkelig værdifuldt, at koordinatoren fra Lærdansk holder til på campus og er i tæt dialog med hver enkelt kursist, siger Jakob Ejersbo.

Og løsningen er blevet god. I Syddansk Universitets seneste evaluering af deres dansktilbud svarer 94 procent af kursisterne, at de er »tilfreds« eller »meget tilfreds« med læreren og tilbuddet fra Lærdansk.

– Lærdansk er en professionel og fleksibel samarbejdspartner for os. De har bidraget væsentligt til, at Syddansk Universitet er en attraktiv arbejdsplads for internationale medarbejdere, slutter Jakob Ejersbo.