Gratis tilbud om uddannelse af sprogmakkere

Det er ikke altid sprogindlæringen for en igu-ansat på en arbejdsplads går af sig selv, og det er ikke altid let at vide, hvad arbejdspladsen kan gøre for at understøtte sprogtræningen. Derfor tilbyder ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration” (SIRI) i samarbejde med sprogcentrene Lærdansk, som er en del af DRC Dansk Flygtningehjælp, en uddannelse af sprogmakkere til igu-ansatte.

Sprogmakker. Hvad er det?

En sprogmakker er en dansktalende kollega på en virksomhed med en eller flere igu-ansatte. Sprogmakkeren støtter og vejleder i sproglige sammenhænge og styrker dermed den igu-ansattes mulighed for at indgå i faglige og sociale sammenhænge på arbejdspladsen.

Formålet er at gavne både virksomhed, kollegaer og arbejdsfællesskab samt skabe bedre opgavevaretagelse. Det er derfor centralt, at sprogmakkeren har lyst til at arbejde med og forstå mennesker fra en anden kultur og medvirke til at forbedre igu-kollegaens sproglige kompetencer. Uddannelsen til sprogmakker vil på en lettilgængelig og involverende måde opkvalificere til opgaven.

Sprogmakkerkurset holdes som et heldagskursus flere steder i landet. Inden kurset modtager deltagerne tre korte film som forberedelse til kursusdagen. Efter kurset har sprogmakkerne adgang til en hotline, hvor de kan få hjælp og drøfte udfordringer. Kurset er gratis og afholdes af erfarne sproglærere fra Lærdansk.

Herudover vil sprogmakkeren cirka 14 dage efter kurset modtage et opkald fra en sprogmakkermentor med henblik på et opfølgende besøg på virksomheden. På besøget vil sprogmakkeren og sprogmakkermentoren vende redskaberne lært på sprogmakkerkurset, og hvordan disse er blevet implementeret i hverdagen.

Sprogmakkerkurset henvender sig både til virksomheder med igangværende igu-forløb, men også til virksomheder, som i fremtiden påtænker at ansætte medarbejdere i igu-forløb.

Download brochure om sprogmakker-kurset

 

Kommende kurser

Dato Sted  
11. november Online Tilmeld dig
25. november Online Tilmeld dig
30. november Aarhus Tilmeld dig
15.december Online Tilmeld dig

 

Kontakt

Peter Thorsen
+45 2891 8288
peter.thorsen@drc.ngo

 

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA