Gratis tilbud om uddannelse af sprogmakkere

Det er ikke altid sprogindlæringen for en igu-ansat på en arbejdsplads går af sig selv, og det er ikke altid let at vide, hvad arbejdspladsen kan gøre for at understøtte sprogtræningen. Derfor tilbyder ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration” (SIRI) i samarbejde med sprogcentrene Lærdansk, som er en del af DRC Dansk Flygtningehjælp, en uddannelse af sprogmakkere til igu-ansatte.

Sprogmakker. Hvad er det?

En sprogmakker er en dansktalende kollega på en virksomhed med en eller flere igu-ansatte. Sprogmakkeren støtter og vejleder i sproglige sammenhænge og styrker dermed den igu-ansattes mulighed for at indgå i faglige og sociale sammenhænge på arbejdspladsen.

Formålet er at gavne både virksomhed, kollegaer og arbejdsfællesskab samt skabe bedre opgavevaretagelse. Det er derfor centralt, at sprogmakkeren har lyst til at arbejde med og forstå mennesker fra en anden kultur og medvirke til at forbedre igu-kollegaens sproglige kompetencer. Uddannelsen til sprogmakker vil på en lettilgængelig og involverende måde opkvalificere til opgaven.

Sprogmakkerkurset holdes som et heldagskursus flere steder i landet. Inden kurset modtager deltagerne tre korte film som forberedelse til kursusdagen. Efter kurset har sprogmakkerne adgang til en hotline, hvor de kan få hjælp og drøfte udfordringer. Kurset er gratis og afholdes af erfarne sproglærere fra Lærdansk.

Kommende kurser

Forårets kurser er aflyst på grund af Corona-situationen.

I efteråret 2020 planlægger vi kursusdage på Fyn og Sjælland, i Nordjylland og Midtjylland samt i Hovedstadsområdet. Nærmere følger her på siden.

Hvis din virksomhed har flere IGU-ansatte og derfor behov for flere sprogmakkere, kan vi holde et kursus på virksomheden. Det kan også være, at din virksomhed kan stille et hold sammen med nabovirksomhederne. Vi har ikke en fast bundgrænse for antal deltagere, så kontakt os gerne for en snak om mulighederne.

Kontakt

Marie Nørgaard
+45 26 30 34 07
marie.noergaard@drc.ngo

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA

COVID-19 INFORMATION

Fra torsdag den 28/5 tilbyder vi vores prøvekursister fremmødeundervisning igen.

I perioden mellem 28/5 og 5/6 tilbyder vi flere kursister fremmødeundervisning, og fra mandag den 8/6 forventer vi, at alle kursister kan tilbydes fremmødeundervisning.

Kursisterne får individuel besked om deres opstartsdato. Al fremmødeundervisning vil være i reduceret omfang. Vi glæder os til at se jer alle.

login