Har du svært ved at fremlægge, præstere og gå til eksamen? Så er der hjælp at hente. Lærdansk tilbyder et kort kursus som forberedelse
til Prøve i Dansk 2. Kurset indeholder en introduktion til både den skriftlige og den mundtlige del af prøven, herunder prøvens opgaver. Du får også svar på spørgsmål som "Hvad lægges der vægt på i bedømmelsen?" og "Hvordan arbejder man selv videre derhjemme?". Du får også generel information om regler ved prøvens afholdelse.

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA