FVU Digital består af 3 trin. Hvert trin er på 27-40 lektioner.

  • Trin 1 er basal IT for brugere på begynderniveau. Her kræves ingen forudsætninger
  • Trin 2 er for brugere på mellemniveau. Trin 2 bygger videre og udvider din basale IT-kunnen
  • Trin 3 er for den rutinerede bruger, der gerne vil blive bedre

På FVU Digital tager vi udgangspunkt i dine digitale kompetencer og tilpasser undervisningen til dine konkrete arbejdsfunktioner. Dit niveau, trin og indhold i kurset tilrettelægges i samarbejde med virksomheden. Vi vil bl.a. arbejde med grundlæggende viden om digitale værktøjer, digital kommunikation og IT som et hjælpemiddel til f.eks. informationssøgning samt organisering, strukturering og håndtering af data. Derudover arbejder vi selvfølgelig med sikkerhed og persondata. 

FVU Digital trin 1-2 afsluttes med en standpunktsbedømmelse, som dækker over en digital opgave og en faglig dokumentation, der bedømmes bestået/ikke bestået.

FVU Digital trin 3 afsluttes med en lokalt stillet mundtlig og praktisk prøver, som samlet bedømmes bestået/ikke bestået.

 

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA