FVU

FVU er et kursus, hvor du bliver bedre til at læse, skrive og stave på dansk. Du arbejder med artikler og andre tekster om emner, der er relevante for dig og din hverdag i Danmark.

Hvad er FVU?

FVU er en række af fem kurser, hvor du opnår danskkundskaber svarende til lige over niveau B2 på CEFR-skalaen.

Med udgangspunkt i artikler og andre tekster fokuserer undervisningen på spørgsmål og samtaler mellem underviser og kursister.

Emnerne er ikke fastlagte. Vi læser, skriver og taler om aktuelle emner, der er relevante for din hverdag i skolen, på arbejdet eller derhjemme.

Du lærer at ...

  • skrive og kommunikere via emails, breve og lignende beskeder
  • læse og forstå danske aviser og artikler
  • deltage i samtaler om aktuelle og relevante emner
  • udvide dit ordforråd og forbedre din udtale.

Se bekendtgørelse om FVU

Det praktiske

Varighed
40-80 lektioner per kursus, som regel fordelt over et semester.

Pris
Gratis.

Tilmelding
Tilmeld dig hos din lokale Lærdansk. Du bliver automatisk tilmeldt den obligatoriske sprogtest, som varer 30 minutter eller 90 minutter afhængigt at dit danskniveau.

Find din lokale Lærdansk

Betingelser

Du skal ...
  • være over 18 år
  • have grundlæggende danskkundskaber (Mundtligt: A2+, skriftligt: A1)
  • have et længerevarende opholdsperspektiv i Danmark (studie, arbejde eller medborgerskab)
  • ikke være nyankommet i Danmark
  • ikke have en videregående uddannelse

Når du er færdig

Ophold
Deltagere, der består trin 2, kan søge om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Statsborgerskab
Når du består trin 4 og Indfødsretsprøven, kan du søge om dansk statsborgerskab.

Uddannelse
FVU er også et krav for at blive optaget på visse ungdomsuddannelser og/eller erhvervsuddannelser i Danmark.

Læs mere om dine muligheder på ug.dk