Tidsbegrænsning

Adgangen til offentlig danskuddannelse for udlændinge er tidsbegrænset. Her kan du blive klogere på reglerne.

Dine klip

Du får et klip til hvert modul i din danskuddannelse, men du får ikke klip til moduler, som du kan springe over.

  • Hvis du starter på modul 1, får du 6 klip.
  • Hvis du starter på modul 2, får du 5 klip.
  • Hvis du starter på modul 3, får du 4 klip.

Hvert klip giver dig adgang til danskuddannelse i et antal måneder, som passer til det tilhørende modul.

  GENNEMSNIT     MAKSIMALT
MODUL DU1 DU2 DU3 ALL
M1 2,5 2,5 2,5 4
M2 3,5 3,5 3,5 5
M3 4,0 4,0 4,0 7
M4 4,5 4,5 5,0 8
M5 5,0 3,0 5,0 9
M6 4,0 4,0   9
TOTAL 23,5 21,5 20,0 42

Hvis du bruger kortere tid på et modul, end klippet tillader

  • Når du afslutter modulet, udløber klippet
  • Du kan ikke overføre ubrugte måneder til senere moduler

Eksempel: Du synes egentlig ikke, at dansk er særlig svært, så du gennemfører modul 1 på 2 måneder. Klip 1 giver dig op til 4 måneder, så du har gennemført modulet inden for den forventede tid. Når du starter på modul 2, aktiveres klip 2.

Hvis du bruger længere tid på et modul, end klippet tillader

  • Hvis du ikke er færdig med et modul, når det tilhørende klip udløber, aktiveres næste klip automatisk
  • Vigtigt at huske: Du mangler så et klip til det sidste modul i din danskuddannelse

Eksempel: Den danske grammatik driller, og efter 8 måneder har du endnu ikke gennemført modul 4. Klip 5 aktiveres automatisk, og du får 9 måneder mere til at gennemføre modulet. Klip 6 bruges så til modul 5, og dermed har du ingen klip til modul 6, som du dermed skal foretage en fuld egenbetaling for. Prisen er her 100 kr. pr. lektion (1 lektioner er 45 minutter).

Gyldighed

Klippekortet udløber efter 60 måneder (5 år).

Tiden tæller fra starten af den danskundervisning, du bliver tilbudt af Lærdansk. Bemærk at tiden tæller, selvom du ikke deltager i undervisningen. Tiden tæller også i ferieperioder.

Du skal selv kontakte Lærdansk* for at blive tilbudt danskuddannelse. Gør det senest 30 dage efter, at du modtager henvisningen fra kommunen, ellers aktiveres første klip automatisk, og tiden begynder at tælle.

*) Bemærk: I Aarhus skal du kontakte kommunens Jobcenter, ikke Lærdansk.

Ønsker du at udskyde starten på din danskuddannelse, skal du anmode om pause, efter du modtager henvisningen fra kommunen, og inden du modtager et tilbud om danskuddannelse fra Lærdansk. Anmodningen skal være skriftlig og oplyse, hvornår du ønsker at starte på dit kursus.

Hvis du er startet på uddannelsens sidste modul inden Prøve i Dansk, har du ret til at afslutte modulet, selv om du ikke har flere klip, og selv om det er mere end 60 måneder siden, du startede på uddannelsen.

Sygdom

I tilfælde af alvorlig og langvarig sygdom kan du anmode om, at varigheden af det aktuelle klip forlænges. Du skal have en gyldig lægeerklæring eller tilsvarende dokumentation. Kommunen afgør, om dit klip kan forlænges. En uge med influenza tæller ikke som alvorlig og langvarig sygdom.