Kommune

Lærdansk er det sikre valg, når kommunerne vælger leverandør af danskuddannelse for udlændinge.

Fremmødepolitik

Lærdansk arbejder aktivt med fremmøde og skaber dermed en fremmødekultur, der fremmer læringen og bygger bro til arbejdslivet. Kursisterne scanner sig ind og ud med deres telefoner og udfylder fraværsårsager via vores app, der også giver kursisterne overblik over fremmøde, lektionsplan, testdatoer, resultater og status på deres klippekort. Det giver en række fordele:

 • Skærpet opmærksomhed på fremmøde og fremmødekultur hos kursisten
 • Et validt datagrundlag, så kommunen får et fyldestgørende billede af kursistens fravær og fraværsårsager
 • Automatiseret rapportering af fremmøde og mulighed for direkte indlæsning af fremmødedata i kommunens fraværssystem.

Fokus på beskæftigelse

Undervisningen hos Lærdansk er altid beskæftigelsesrettet med udgangspunkt i kursistens konkrete behov for sprog og arbejdspladskultur. Kursisterne undervises brancheorienteret og opkvalificeres til lokale jobmuligheder i samarbejde med kommune og virksomheder.

Vi arbejder med virksomhedernes sproglige og kulturelle krav til medarbejderne, og vi tilrettelægger en praksisnær og relevant undervisning. Vi tilbyder altid undervisning på virksomheder og uddannelsesinstitutioner med skræddersyet indhold og tilgang.

Frivillige i undervisningen

Lærdansk har, sammen med Dansk Flygtningehjælps frivilligafdeling, opbygget en unik faglighed og erfaring i at opbygge og vedligeholde et frivilligt netværk omkring vores sprogcentre.

Vores frivilligt baserede aktiviteter omfatter for eksempel

 • Taldansk-café, hvor frivillige samtaletræner og hjælper med hjemmearbejde
 • IT-café, hvor frivillige hjælper med undervisningsrelateret IT
 • Jobklub, hvor frivillige hjælper med CV, jobsøgning og dansk arbejdspladskultur
 • Frivillige der inddrages i undervisningen.

Inddragelsen af frivillige sker i tæt samarbejde med kommunen og eksisterende frivillige tilbud, så aktiviteterne hos Lærdansk altid supplerer paletten af tilbud i kommunen.

Lærdansk har som dansk partner i Erasmus+ projektet ”Inddragelse af frivillige i sprogtilegnelsen” udviklet tre værktøjskasser målrettet organisationer, undervisere og frivillige. Se mere på altomintegration.dk

På Lærdansk arbejder underviserne aktivt med at lære kursisterne at tilegne sig de kompetencer, som de har brug for i deres uddannelse, på arbejde og i deres praktik. Kursisterne bliver gradvist bedre og bedre klædt på til arbejdsmarkedet, gennem deres danskuddannelse.

Erik Thomsen, Jobkonsulent, Syddjurs Kommune

Kompetente undervisere

I Lærdansk er vi stolte af vores kompetente undervisere. Alle vores undervisere er læreruddannede eller magistre og har den lovpligtige uddannelse som Underviser i dansk som andetsprog for voksne og andre lovpligtige uddannelser, herunder FVU.

Alle medarbejdere er del af et stort fagligt netværk, der samarbejder og kompetenceudvikler på tværs af Lærdansk, og vi efteruddanner løbende vores undervisere, så deres faglige kompetencer altid matcher undervisningsopgaven.

Tilfredse kursister

Hver andet år gennemfører vi en omfattende undersøgelse af kursisternes tilfredshed med undervisningen. Den seneste undersøgelse viser, at

 • 85 procent finder undervisningen hos Lærdansk god eller meget god
 • 88 procent er glade for deres lærer
 • 90 procent mener at kursister og lærere har det godt sammen
 • 92 procent føler sig velkomne på skolen

Resultaterne er vigtige input til vores arbejde med at optimere undervisningen og sprogcentrene til gavn for kursister, kommuner og erhvervspartnere.

Fleksibel undervisning

Lærdansk tilbyder en fleksibel danskundervisning, der kan skaleres og tilpasses behovet i din kommune. Undervisningen er et dynamisk samspil mellem klassisk holdundervisning, lærerstøttet onlineundervisning og praktisk træning, så kursisten kan følge undervisningen sideløbende med arbejde og/eller uddannelse.

På vores cloud-baserede læringsplatform har kursisten altid adgang til dagens program, ugens opgaver, hjemmearbejde og onlinemateriale. Kursisten kan derfor lære dansk uafhængig af tid og sted og inddrage billeder, video- og lydoptagelser fra praktik, arbejde eller studier i undervisningen.

Vores lettilgængelige sprog- og undervisningsmål opdeler læringen i overskuelige bidder, hvor der er kort fra indsats til resultat. Det er stærkt motiverende for kursisterne.

Særlige forløb

Lærdansk tilbyder kommunerne særlige forløb til specifikke målgrupper, for eksempel

 • Kvinder langt fra arbejdsmarkedet
 • Ungehold
 • Barselshold
 • Traumeforløb
 • Forløb med særlig fokus på netværk og jobsøgning
 • Forløb med fokus på sundhed, trivsel og livsmestring
 • Brancherettede forløb med almen- og fagsproglig opkvalificering.

Lærdansk er exceptionelt dygtige til at skabe relationer til erhvervslivet, så når Herning Kommune vil skabe større sammenhæng mellem sprog og arbejdsliv, sker det med afsæt i Lærdansk.

Carsten Lagoni, Beskæftigelseschef, Herning

Kurser for kommunale medarbejdere

Få aktuel viden og inspiration til dit arbejde med integration af flygtninge og indvandrere. Dansk Flygtningehjælps eksperter tilbyder rådgivning, materialer, kurser og konferencer for alle fagfolk på altomintegration.dk.

Henvisning

Kontakt vores sprogcentre for henvisning til danskuddannelse.

Se alle Lærdansk-sprogcentre

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA