Herning

Lærdansk Herning er et moderne sprogcenter der tilbyder danskundervisning for voksne udlændinge i Herning og Ikast-Brande kommuner. Vi underviser både dag og aften, og vi tilrettelægger skræddersyede uddannelsesforløb for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner. Vi har cirka 1.350 kursister og 65 ansatte.

Kontakt

 • Merkurvej 1C, 1.sal - dør 2, 7400 Herning
 • 96 26 17 26
 • herning@adm.laerdansk.dk

Praktisk

Åbningstider

Mandag 8:00 - 16:00
Tirsdag 8:00 - 19:00
Onsdag 8:00 - 16:00
Torsdag 8:00 - 19:00
Fredag 8:00 - 14:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

 

Kalender

15.02.2018 - 16.02.2018 Vinterferie
05.03.2018 Tilmeldingsfrist til Danskprøver
26.03.2018 - 02.04.2018 Påskeferie
27.04.2018 St. bededag 
02.05.2018 Tilmeldingsfrist til indfødsretsprøve og medborgerskabsprøve
15.05.2018 PD3 
16.05.2018 PD2
17.05.2018 PD1
21.05.2018 Pinse
06.06.2018 Indfødsretsprøve og medborgerskabsprøve
05.07.2018 - 31.07.2018 Sommerferie 
06.08.2018 Skolen er lukket 
03.09.2018 Tilmeldingsfrist til Danskprøver
18.10.2018 - 19.10.2018 Efterårsferie 
31.10.2018 Tilmeldingsfrist til indfødsretsprøve og medborgerskabsprøve
13.11.2018 PD3 
14.11.2018 PD2
15.11.2018 PD1
28.11.2018 Indfødsretsprøve og medborgerskabsprøve
07.12.2018 Skolen er lukket 
20.12.2018 - 03.01.2019

Juleferie 

 

Depositum

Hvis du er kommet til Danmark for at studere, som arbejdstager (au pairs undtaget) eller som medfølgende ægtefælle til arbejdstager, skal du betale et depositum på 1250,-. Depositummet tilbagebetales ved ophør på Lærdansk. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale depositum, bedes du kontakte din kommune.

Betaling af depositum kan ske på følgende måder:

 • Kontant i receptionen
 • Mobilpay - tlf. 31682967
 • Bankoverførsel - konto nr. 4183 12274351

Påfør venligst navn + fødselsdato fx Peter Smith - 090199.

Når Lærdansk har registreret din betaling og modtaget henvisning fra kommunen, indkaldes du til en samtale. Ved denne samtale finder vi det rette niveau/hold til dig, og efter en til to uger kan du begynde på Lærdansk.

Tilbagebetaling af depositum.

Du skal anmode om at få dit depositum tilbage, det gør du ved at udfylde en blanket via det sikre link her .

Tilbagebetaling af depositum kan ske på følgende måde:

 • Overførsel til din danske bankkonto
 • Kontant i receptionen ved personligt fremmøde.

Bemærk venligst: hvis ikke du har en dansk bankkonto, så skal du før udrejse af Danmark, henvende dig personligt på Lærdansk og få pengene kontant.

Klippekort

Danskuddannelse for internationale medarbejdere, studerende og andre selvforsørgede voksne er indrettet som et klippekort.

Du kan modtage danskuddannelse i max 3 ½ år over en periode på 5 år. De 5 år starter når du først er tilmeldt danskuddannelse eller senest 30 dage efter du har modtaget din henvisning fra kommunen.

Du får et klip til hvert modul i din danskuddannelse frem til Prøve i Dansk. Hvert klip giver dig adgang til danskuddannelse i et antal måneder. Klippene for hvert modul er den maximale tid du må bruge på modullet. Tabellen her viser de maximale måneder på hvert modul:

Klip 1: 4 måneder

Klip 2: 5 måneder

Klip 3: 7 måneder

Klip 4: 8 måneder

Klip 5: 9 måneder

Klip 6: 9 måneder

Du vil blive indkaldt til en modultest når det vurderes, at du er parat, også selvom den maximale periode endnu ikke er brugt. Det er din underviser, der vurderer hvornår du er klar. Ubrugt tid kan ikke overføres til næste modul. Hvis du har behov for mere tid på et modul aktiveres næste klip automatisk, men det betyder, at du ikke længere har klip nok til at gennemføre din danskuddannelse.

Du kan pause din danskuddannelse uden at miste klip, men det skal meddeles til sprogskolen før opstart eller mellem modulerne, altså efter endt modultest.

Klippene følger planlagt undervisning dvs. selvom du ikke deltager i undervisningen bruger du dine klip.

Aktiviteter

FVU - Bliv bedre til at læse og stave

Måske taler du allerede godt dansk, men vil gerne blive bedre til at læse og skrive på dansk. Det kan også være, at du endnu ikke taler så godt dansk, men nu har fået mere tid til at lære sproget.

FVU-Dansk PÅ Lærdansk

FVU-Dansk består af i alt 4 trin samt et introforløb for dem, som har brug for mere mundtlig dansk (FVU-start). Hvert trin er på ca. 60 lektioner.

En bestået FVU-trinprøve giver adgang til:

 • Bestået trin 3 giver adgang til 9. klasse

 • Bestået trin 4 giver adgang til erhvervsskolerne (kombineret med bestået FVU-matematik, trin 2)

 • Bestået trin 4 kan desuden bruges til ansøgning om dansk statsborgerskab

Inden du starter - tilmelding

Inden du kan starte, skal du til en vejledende test. Det er en samtale og en skriftlig test på ca. 1,5 time, hvor det afklares, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

Tilmeld dig ved at henvende dig i Receptionen på Lærdansk på tlf. 96261726 eller til FVU-koordinator Randi Mellergaard Baun på mail randi.mellergaard.baun@laerdansk.dk eller telefon 31 72 34 06

De 5 trin på FVU-Dansk:

På FVU-Start

Vi fokuserer på mundtlig dansk og forberedelse til trin 1. 

På trin 1 og 2

Vi træner bl.a. at skrive enkle ord og kortere tekster. Vi læser også forskellige typer af hverdagstekster, fx avisartikler og brochurer samt instruktioner. Vi arbejder med lettere grammatik og stavning.

På trin 3 og 4

Vi arbejder med stavning af sværere ord og fremmedord. Vi arbejder med skriftlig argumentation og kommentarer, og vi går i dybden med grammatikken. Du lærer også at læse og forstå fagtekster.

Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve.

Hvem kan gå til FVU?

Det er muligt at gå til FVU-Dansk samtidig med, at du færdiggør din danskuddannelse. Du kan også deltage i FVU, selv om du bor i en anden kommune.

Du er velkommen, hvis du:

 • er i gang med eller er færdig med en danskuddannelse eller

 • har boet i Danmark i mange år og gerne vil blive bedre til dansk eller

 • har mistet din uddannelsesret

For at deltage i FVU, skal du have:

 • Danskuddannelse 1, modul 6 eller

 • Danskuddannelse 2, modul 4 eller

 • Danskuddannelse 3, modul 3

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav eller har opbrugt din uddannelsesret, kan du alligevel lære mere dansk. Kontakt FVU-koordinator Randi Mellergaard Baun på tlf. 31 72 34 06 eller mail: randi.mellergaard.baun@laerdansk.dk

Lærdansk Living

Som arbejdsgiver kan du introducere dine nye, internationale medarbejdere for deres arbejde og til deres kolleger. Men familie- og fritidslivet er også vigtigt. Derfor tilbyder vi pakken Lærdansk Living, som hjælper danske virksomheder med at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere og deres familier.

Læs mere

Job og Sprog

Job og Sprog - Et vejledende og opkvalificerende integrationsforløb jf. Integrationslovens § 23a.

Forløbet henvender sig til ikke-vestlige udlændinge, herunder flygtninge og familiesammenførte til flygtninge jf. Integrationslovens § 2, stk. 2 og 3, der har behov for en særlig, forberedende og opkvalificerende indsats for at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Job og Sprog arbejdes der målrettet på, at kursisten bliver i stand til at deltage i virksomhedspraktik, og forløbet er således kursistens første skridt på vejen til ordinær beskæftigelse og selvforsøgelse.

Job og Sprog er inddelt i tre trin, der fører kursisten fra afdækning af medbragte kvalifikationer over vejledning og opkvalificering, herunder tilegnelse af brancherelevant ordforråd, praktiske færdigheder samt viden om og indsigt i arbejdsmarkedsforhold og uddannelselsessystemet, til selvstændig formulering af egne kompetencer (CV), praktiksøgning og samtaletræning i relation til praktiketablering.

Når kursisten har afsluttet trin 3, er kursisten således klar til yderligere arbejdsmarkedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik. Når praktikken etableres, afsluttes forløbet i Job og Sprog, mens kursisten fortsat deltager i danskundervisning.

Partnerskab om integration

Herning Kommune og Lærdansk har indgået et partnerskab, der har til formål at sikre, at kommunens flygtninge og familiesammenførte til flygtninge kommer i job, bliver selvforsørgende og integreres i samfundet.

Tilknytningen til det danske arbejdsmarked skal for målgruppen fordres ganske særlig ved hjælp af en kombination af opkvalificering til arbejdsmarkedet, introduktion til samfundet og styrkelse af dansksproglige færdigheder. 

Hos Lærdansk varetages denne opgave i projektafdelingen ‘Job og Sprog’ med en sammensætning af regulær danskundervisning og brancherettet dansk. Der er et tæt samarbejde med virksomhedskonsulenter, som rent fysisk er lokaliseret hos ‘Job og Sprog’. Virksomhedskonsulenterne står for at etablere virksomhedspraktikker, opkvalificerende kurser og opretholde tæt kontakt til de involverede virksomheder, som sparringspartnere og rådgiver.

Partnerskabet tog form i efteråret 2015, og starter oftest med en eller flere praktikker, som kan munde ud i job eller uddannelse. Ca. 100 flygtninge er på nuværende tidspunkt kommet i enten ordinært job, IGU, job med løntilskud, deltidsarbejde eller i gang med en uddannelse, typisk på VUC. 

Partnerskabet er en succes. 

De lokale virksomheder i Herning Kommune har vist stor velvilje til at deltage i projektet, og er engageret i at opkvalificere flygtninge til det danske arbejdsmarked, hvilket betyder, at den ene virksomhedskonsulent, som startede i 2015 nu er vokset til fire.    

Læs om indsatsen i Erhvervsmagasinet Vækstjylland fra april 2016. 

(http://www.e-pages.dk/mediehusethf/562/). 

Interesseret? Så kontakt: 

Anne Hedegaard - anne.hedegaard@adm.laerdansk.dk (tlf: 31 38 29 63)

Annemette Knudsen-Fischer - annemette.knudsen-fischer@adm.laerdansk.dk (tlf: 31 68 29 64)

Erik Maul Pedersen - erik.maul.pedersen@laerdansk.dk (tlf: 31 75 68 29)

Jens Skamris - jens.skamris@adm.laerdansk.dk (tlf: 31 68 29 61)

Susanne Juel - susanne.juel@laerdansk.dk (tlf: 31 68 29 62)

Lægedansk

Et særligt tilbud på Lærdansk Herning er dansk for læger eller andet sundhedspersonale. Kurset henvender sig til specielt læger, der er i arbejde. Undervisningsformen er ene- eller parundervisning. Kurserne har en høj progression, hvor der arbejdes med dansk på et højt niveau,specifik fagligt sprog, lægmandsdansk og emner, der relaterer sig til sundhedsvæsenet. Deltagelse på kurset indebærer en betydelig forberedelse til de enkelte lektioner.

Faciliteter

Reception

Modtagelse af kursister og gæster til skolen.

Henvendelser vedr.  danskuddannelserne,  danskprøverne og andre spørgsmål.

Bibliotek

På biblioteket kan du låne materialer til danskundervisning, fx lærebøger, frilæsningsbøger, ordbøger og cd´er.

Lånetid er 1 måned, ordbøger dog 6 måneder. Husk at aflever/forny dine lån til tiden.

Udlån sker via selvbetjening.

HUSK dit gule sundhedskort.

Aflevering af materialer sker via sprækken i skranken.

Frivillige tilbud

Taldansk café

I Taldansk Caféen kan du øve det danske sprog. Du lærer sproget meget hurtigere, når du kombinerer undervisningen i klassen med samtaler i caféen.

Du hører, hvordan ordene udtales. Du lærer, hvordan sproget bruges i hverdagen.

I Taldansk Caféen møder du den danske kultur og igennem de frivillige lærer du om det danske samfund. Du møder nye mennesker. Du får nye venner, du kan tale dansk med. Du får et netværk. Kom og mød de frivillige. De glæder sig til at tale med dig om alt muligt. Onsdagens modultest? Fodboldkampen i weekenden? Noget andet? Du bestemmer, hvad du vil snakke om.

Det er gratis at bruge Taldansk Caféen hos Lærdansk. Du bestemmer, hvor tit og hvor længe du vil komme i Taldansk Caféen. Der er ingen tilmelding. De frivillige glæder sig til at se dig.

Taldansk Caféen har åbent hver onsdag fra kl. 12:50 - 14:20.

Studiecenter

I Studiecentret er der mulighed for både undervisning og selvstudier. Fri adgang til computer.

Lærdansk Herning som arbejdsplads

Job

Der er pt. ingen ledige stillinger, men drømmer du om at møde mennesker fra hele verden, at blive del af et fantastisk kollegaskab og brænder du for at lære kultur og sprog fra dig, så er du velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til Souschef Admir Muratovic. Det er en fordel, hvis du er cand. mag. eller læreruddannet, engageret og undervisningsvant.

Ansøgningen sendes til admir.muratovic@adm.laerdansk.dk 

mrk: uopfordret ansøgning

Kontakt

Lærdansk Herning
Merkurvej 101, 1.sal
7400 Herning
tlf:  9626 1726
herning@adm.laerdansk.dk

Tilfredshedsrapport 2016

90% synes, at undervisningen ved Lærdansk Herning har været 'god' eller 'meget god'. 

Tilfredshed Herning