Aktuelt i Ringsted-Sorø

 • COVID-19 INFORMATION

 • Tilmelding til Indfødsrets- og Medborgerskabsprøve

 • Kalender 2020

COVID-19 INFORMATION

Regeringen har besluttet, at skoler for voksne skal holde lukket i en periode. Derfor er Lærdansk Ringsted-Sorø lukket for undervisning på skolen til og med mandag den 13. april. Du kan i stedet følge undervisningen online via Google Apps. Bare gå til din holdside på det tidspunkt, hvor du skulle have været til undervisning.

Tilmelding til Indfødsrets- og Medborgerskabsprøve

Medborgerskabsprøven
Lærdansk Ringsted afholder Medborgerskabsprøven den 3. juni kl. 11.

Ønsker du at tilmelde dig Medborgerskabsprøven, skal du sende en mail til kontoret: ringsted@adm.laerdansk.dk

Sidste frist for tilmelding og betaling af gebyr på 799 kr. er den 29. april 2020.

Du kan hente Udlændinge- og Integrationsministeriets læremateriale om Medborgerskabsprøven her

Læs mere om Medborgerskabsprøven her

Indfødsretsprøven
Lærdansk Ringsted afholder Indfødsretsprøven den 3. juni kl. 13.

Ønsker du at tilmelde dig Indfødsretsprøven, skal du sende en mail til kontoret: ringsted@adm.laerdansk.dk

Sidste frist for tilmelding og betaling af gebyr på 799 kr. er den 29. april 2020.

Du kan hente Udlændinge- og Integrationsministeriets læremateriale om Indfødsretsprøven her

Læs mere om Indfødsretsprøven her

FVU start og FVU læsning

FVU start og FVU læsning
Lærdansk Ringsted tilbyder undervisning i FVU start og FVU læsning

 • Mandag kl. 14.00-16.30
 • Tirsdag kl. 16.00-19.15
  Onsdag kl. 8.40-11.55
  Lørdag kl. 8.40-11.55

FVU start og FVU læsning er ikke sprogundervisning i dansk, men hvis du taler noget dansk og har læse- og/eller skriveproblemer på dansk, kan det være et tilbud for dig.

Før du kan deltage, skal du til et interview og til en screening/vurdering af niveau. For interview og screening/vurdering kontakt os på +45 57 61 61 60 eller mail til ringsted@adm.laerdansk.dk

Læs mere om FVU-undervisning her
FVU-plan 2019
Region Syddanmarks høringssvar til HF & VUC Fyns FVU- og OBU-plan 2019

Trinprøver
Trinprøver i 2020 afholdes i uge 11, uge 24, uge 41 og uge 50

Tilmelding til trinprøve
Du skal tilmelde dig senest 14 dage før trinprøven afholdes. Prøven finder sted i vore lokaler på Lærdansk Næstved, Kasernevej 20, 4700 Næstved.

Når du tilmelder dig, sender vi dig en mail med lokalet, hvor prøven afholdes. Tilmelding i Glamsbjerg hos vejleder Anne Houe på anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke Friis på Rikke.Friis@adm.laerdansk.dk eller ring til 63 13 63 03.
Er du FVU-kursist på Lærdansk Glamsbjerg, tilmelder du dig Trinprøven hos din underviser, der kan informere dig om tid og sted for prøven. Dette skal ske senest, 3 uger før Trinprøven afholdes.
Særlige prøvevilkår
Hvis du har et handicap eller er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige vilkår, fx ekstra tid og/eller hjælpemidler. Som ordblind har du mulighed for at bruge CD-ORD til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testen som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge om særlige vilkår og/eller brug af hjælpemidler kræver det, at dit handicap/din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er indsendt senest 14 dage før prøveafvikling.

Hvis du har brug for hjælp til at søge om dispensation eller brug af hjælpemidler, kan du kontakte vejleder Anne Houe på anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke Friis på Rikke.Friis@adm.laerdansk.dk senest 2 uger før Trinprøven.

Bedømmelse
FVU trinprøver bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Husk dette, når du skal til trinprøve:

 • Billedlegitimation: Husk at medbringe dit kørekort, pas eller opholdstilladelse. Det skal du vise den tilsynsførende, der tjekker, om du er tilmeldt prøven.
 • Kom i god tid: Trinprøven starter præcist på det tidspunkt, som indkaldelsen angiver. Det markeres ved at den tilsynsførende siger: ”Nu er prøven begyndt”.
 • Udeblivelse eller for sent til prøven: Hvis du udebliver eller kommer for sent, betragtes trinprøven som "ikke bestået", og du har mulighed for at gå til trinprøve næste gang den afholdes.
 • Sygdom: Hvis du bliver syg, så tag hurtigt kontakt til vejleder Anne Houe på anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke Friis på Rikke.Friis@adm.laerdansk.dk eller ring til 63 13 63 03.
 • Fravær: Hvis du ikke møder op og vi ikke hører fra dig, betragtes prøven som "ikke bestået". Du er velkommen til at tilmelde dig næste prøve
 • Under trinprøven: Du må ikke bruge din mobiltelefon under trinprøven. Du må ikke tale med andre kursister eller på anden måde forstyrre under trinprøven. Overtrædelse medfører bortvisning og du kan gå til trinprøve næste gang den afholdes.

Regler
Reglerne for FVU-trinprøver tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser:
BEK nr. 1018 af 25/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Klager
Du kan klage over:

 • Eksaminationsgrundlaget
 • Eksamensforløbet
 • Bedømmelsen

Klager vil i langt de fleste tilfælde være begrundet i bedømmelsen. Du skal indgive din klage til os senest 2 uger efter karakteren er meddelt. Vurderer vi, at der er grund til at gå videre, skal eksaminator og censor give en udtalelse inden for 2 uger. Det er derfor vigtigt at tage notater under eksaminationen – og gemme disse notater. Du får tilsendt disse udtalelser – og har en uge til at fremsende eventuelle kommentarer.

På baggrund af den foregående proces kan vi skriftligt afgøre, om du skal tilbydes:

 • Ny bedømmelse (karakteren kan ikke fastsættes lavere)
 • Ny prøve (skal ske snarest)
 • Afslag

Du kan indbringe skolens afgørelse for Undervisningsministeriet.

Snyd
I eksamensbekendtgørelsen står der i § 20:
”Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.”

Kalender 2020

2. januar: Opstart af undervisning

4. april: Lukket

6. - 13. april: Påskeferie (dog undervisning for forsørgede)

8. maj: St. bededag (lukket)

9. maj: Lukket

21. maj: Kr. himmelfart (lukket)

22. - 23. maj: Lukket

30. maj - 1. juni: Pinse (lukket)

23. juni: Translokation

29. juni - 2. august: Sommerferie (dog undervisning for forsørgede)

3. august: Opstart daghold

5.august: Opstart aftenhold

8. august: Opstart lørdagshold

12. -16. oktober: Efterårsferie (dog undervisning for forsørgede)

21. december: Translokation og juleafslutning

23. december – 3. januar 2021: Juleferie

Kurser

Prøver

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA

COVID-19 INFORMATION

På grund af situationen med Corona-virus er Lærdansk lukket for undervisning på skolerne til og med den 10. maj. Du kan i stedet følge undervisningen online via Google Apps. Bare gå til din holdside på det tidspunkt, hvor du skulle have været til undervisning.

login