Aktuelt i Odense

 • Begrænsede antal pladser til Indfødsretsprøven!

 • Tilmelding til kurser

 • Tilmelding til prøver

 • FVU Start og FVU Læsning

 • FVU Start og FVU Læsning om lørdagen

 • Sangfællesskab

 • Jobklub

 • Kalender 2020

 • Ekstra åbningstider for kontoret

Begrænsede antal pladser til Indfødsretsprøven!

På grund af Covid-19 har vi i denne prøvetermin desværre kun plads til 180 deltagere.

Tilmelding til kurser

Hvis du ønsker at gå på en danskuddannelse, skal du rette henvendelse til dit lokale Jobcenter og bede om en henvisning til danskundervisning hos Lærdansk:

Jobcenter Odense: dansktilbud@odense.dk

Jobcenter Assens: Tlf.: 64 74 70 59 #2

Jobcenter Middelfart: Tlf.: 88 88 51 60 

Jobcenter Nordfyn: jobcenter@nordfynskommune.dk

Jobcenter Kerteminde: integration@kerteminde.dk

Jobcenter Nyborg: suf@nyborg.dk, Tlf.: 63 33 78 19 / 21 74 92 45

Jobcenter Svendborg: laila.larsen@svendborg.dk , Tlf.: 30 17 58 62

Jobcenter Faaborg-Midtfyn: jemkl@fmk.dk, Tlf.: 72 53 05 30

Læs mere om vores kurser her

Tilmelding til prøver

Danskprøverne

Tilmeldingsfristen til prøveterminen november-december 2020 er den 7. september 2020.

Læs mere om Danskprøverne

Læs mere om Studieprøven

Det er muligt at anvende computer til de skriftlige prøver. Se alle regler om brug af computer

 

Medborgerskabsprøven

Tilmeldingsfristen til Medborgerskabsprøven den 25. november 2020 er den 21. oktober 2020.

Læs mere om Medborgerskabsprøven

Tilmeld dig Medborgerskabsprøven nu

 

Indfødsretsprøven

Tilmeldingsfristen til Indfødsretsprøven den 25. november 2020 er den 21. oktober 2020.

Bemærk: På grund af Covid-19 har vi i denne prøvetermin desværre kun plads til 180 deltagere.

Derfor har vi været nødsaget til at lukke for tilmeldingen.

Læs mere om Indfødsretsprøven

 

 

FVU Start og FVU Læsning

Lærdansk Odense tilbyder undervisning i FVU Start og FVU Læsning

 • mandag og onsdag klokken 13.45-15.15
 • mandag og onsdag klokken 16.30-18.00
 • tirsdag og torsdag 16.30-18.00
 • lørdag 9.00 - 15.15

FVU Start og FVU Læsning er ikke sprogundervisning i dansk, men hvis du taler noget dansk og har læse- og/eller skriveproblemer på dansk, kan det være et tilbud for dig. Før du kan deltage, skal du til et interview og til en screening/vurdering af niveau. For interview og screening/vurdering kontakt os på +45 6313 6303 eller email til Anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke.friis@adm.laerdansk.dk.

Læs mere om FVU undervisning her

FVU Plan 2019

Region Syddanmarks høringssvar til HF & VUC Fyns FVU og OBU Plan 2019

 

Trinprøver

Tid og sted

Nærmere information følger.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig senest 14 dage før Trinprøven afholdes. Prøven finder sted i vore lokaler hos Lærdansk Odense, Østergade 32, 5000 Odense C.

Når du tilmelder dig, sender vi dig en mail med lokalet, hvor prøven afholdes. Tilmelding i Glamsbjerg hos vejleder Anne Houe på anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke Friis på Rikke.Friis@adm.laerdansk.dk eller ring til 63 13 63 03.

Er du FVU kursist på Lærdansk Glamsbjerg, tilmelder du dig Trinprøven hos din underviser, der kan informere dig om tid og sted for prøven. Dette skal ske senest, 3 uger før Trinprøven afholdes.

Særlige prøvevilkår

Hvis du har et handicap eller er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige vilkår, fx ekstra tid og/eller hjælpemidler. Som ordblind har du mulighed for at bruge CD-ORD til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testen som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge om særlige vilkår og/eller brug af hjælpemidler kræver det, at dit handicap/din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er indsendt senest 14 dage før prøveafvikling.

Hvis du har brug for hjælp til at søge om dispensation eller brug af hjælpemidler, kan du kontakte vejleder Anne Houe på anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke Friis på Rikke.Friis@adm.laerdansk.dk senest 2 uger før Trinprøven.

Bedømmelse

FVU Prøver bedømmes med bestået eller ikke bestået

Husk dette, når du skal til trinprøve

 • Billedlegitimation: Husk at medbringe dit eget kørekort, pas eller opholdstilladelse. Det skal du vise den tilsynsførende, der tjekker, om du er tilmeldt prøven
 • Kom i god tid: Trinprøven starter præcist på det tidspunkt, som indkaldelsen angiver. Det markeres ved at den tilsynsførende siger: ”Nu er prøven begyndt”.
 • Udeblivelse eller for sent til prøven: Hvis du udebliver eller kommer for sent, betragtes trinprøven som "ikke bestået", og du har mulighed for at gå til trinprøve næste gang denne afholdes.
 • Sygdom: Hvis du bliver syg, så tag hurtigt kontakt til vejleder Anne Houe på anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke Friis på Rikke.Friis@adm.laerdansk.dk eller ring til 63 13 63 03.
 • Fravær: Hvis du ikke møder op og vi ikke hører fra dig, betragtes prøven som "ikke bestået". Du er velkommen til at tilmelde dig næste prøve
 • Under trinprøven: Du må ikke bruge din mobiltelefon under trinprøven. Du må ikke tale med andre kursister eller på anden måde forstyrre under trinprøven. Overtrædelse medfører bortvisning og du kan gå til trinprøve næste gang den afholdes.

Regler

Reglerne for FVU Trinprøver tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser:

BEK nr. 1018 af 25/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)

BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Klager

Du kan klage over:

 • eksaminationsgrundlaget
 • eksamensforløbet
 • bedømmelsen.

Klager vil i langt de fleste tilfælde være begrundet i bedømmelsen. Du skal indgive din klage til os senest 2 uger efter karakteren er meddelt. Vurderer vi, at der er grund til at gå videre, skal eksaminator og censor give en udtalelse inden for 2 uger. Det er derfor vigtigt at tage notater under eksaminationen – og gemme disse notater. Du får tilsendt disse udtalelser – og har en uge til at fremsende eventuelle kommentarer.

På baggrund af den foregående proces kan vi skriftligt afgøre, om du skal tilbydes:

 • ny bedømmelse (karakteren kan ikke fastsættes lavere)
 • ny prøve (skal ske snarest)
 • afslag

Du kan indbringe skolens afgørelse for Undervisningsministeriet.

Snyd

I eksamensbekendtgørelsen står der i § 20: ”Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.”

FVU Start og FVU Læsning om lørdagen

Lærdansk Odense har som noget nyt FVU Undervisning om lørdagen kl. 9 – 12.15.

FVU Start og FVU Læsning er ikke sprogundervisning i dansk, men hvis du taler noget dansk og har læse- og/eller skriveproblemer på dansk, kan det være et tilbud for dig.

Før du kan deltage, skal du til et interview hos os. For interview kontakt os på +45 6313 6303, Anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke.friis@adm.laerdansk.dk

Læs mere om FVU Undervisning her.

FVU Plan 2019

Region Syddanmarks høringssvar til HF & VUC Fyns FVU og OBU Plan 2019

Trinprøver

Tid og sted

Nærmere information følger.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig senest 14 dage før Trinprøven afholdes. Prøven finder sted i vore lokaler hos Lærdansk Odense, Østergade 32, 5000 Odense C.

Når du tilmelder dig, sender vi dig en mail med lokalet, hvor prøven afholdes. Tilmelding i Glamsbjerg hos vejleder Anne Houe på anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke Friis på Rikke.Friis@adm.laerdansk.dk eller ring til 63 13 63 03.

Er du FVU Kursist på Lærdansk Glamsbjerg, tilmelder du dig Trinprøven hos din underviser, der kan informere dig om tid og sted for prøven. Dette skal ske senest, 3 uger før Trinprøven afholdes.

Særlige prøvevilkår

Hvis du har et handicap eller er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige vilkår, fx ekstra tid og/eller hjælpemidler. Som ordblind har du mulighed for at bruge CD-ORD til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testen som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge om særlige vilkår og/eller brug af hjælpemidler kræver det, at dit handicap/din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er indsendt senest 14 dage før prøveafvikling.

Hvis du har brug for hjælp til at søge om dispensation eller brug af hjælpemidler, kan du kontakte vejleder Anne Houe på anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke Friis på Rikke.Friis@adm.laerdansk.dk senest 2 uger før Trinprøven.

Bedømmelse

FVU Prøver bedømmes med bestået eller ikke bestået

Husk dette, når du skal til trinprøve

 • Billedlegitimation: Husk at medbringe dit eget kørekort, pas eller opholdstilladelse. Det skal du vise den tilsynsførende, der tjekker, om du er tilmeldt prøven
 • Kom i god tid: Trinprøven starter præcist på det tidspunkt, som indkaldelsen angiver. Det markeres ved at den tilsynsførende siger: ”Nu er prøven begyndt”.
 • Udeblivelse eller for sent til prøven: Hvis du udebliver eller kommer for sent, betragtes trinprøven som "ikke bestået", og du har mulighed for at gå til trinprøve næste gang denne afholdes.
 • Sygdom: Hvis du bliver syg, så tag hurtigt kontakt til vejleder Anne Houe på anne.houe@adm.laerdansk.dk eller Rikke Friis på Rikke.Friis@adm.laerdansk.dk eller ring til 63 13 63 03.
 • Fravær: Hvis du ikke møder op og vi ikke hører fra dig, betragtes prøven som "ikke bestået". Du er velkommen til at tilmelde dig næste prøve
 • Under trinprøven: Du må ikke bruge din mobiltelefon under trinprøven. Du må ikke tale med andre kursister eller på anden måde forstyrre under trinprøven. Overtrædelse medfører bortvisning og du kan gå til trinprøve næste gang den afholdes.

Regler

Reglerne for FVU Trinprøver tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser:

BEK nr. 1018 af 25/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)

BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Klager

Du kan klage over:

 • eksaminationsgrundlaget
 • eksamensforløbet
 • bedømmelsen.

Klager vil i langt de fleste tilfælde være begrundet i bedømmelsen. Du skal indgive din klage til os senest 2 uger efter karakteren er meddelt. Vurderer vi, at der er grund til at gå videre, skal eksaminator og censor give en udtalelse inden for 2 uger. Det er derfor vigtigt at tage notater under eksaminationen – og gemme disse notater. Du får tilsendt disse udtalelser – og har en uge til at fremsende eventuelle kommentarer.

På baggrund af den foregående proces kan vi skriftligt afgøre, om du skal tilbydes:

 • ny bedømmelse (karakteren kan ikke fastsættes lavere)
 • ny prøve (skal ske snarest)
 • afslag

Du kan indbringe skolens afgørelse for Undervisningsministeriet.

Snyd

I eksamensbekendtgørelsen står der i § 20: ”Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.”

Sangfællesskab

Kom og syng med i Sangfællesskabet på Lærdansk Odense!

Når du synger i Sangfællesskabet på Lærdansk Odense, bliver du en del af et netværk omkring projektet Sangfællesskaber for alle. Sangfællesskaber for alle er et samarbejde mellem Trygfonden, Sangens Hus, Sangkraftcentrene i Danmark og Lærdansk.

Det er gratis at deltage. Sangfællesskabet mødes hver tirsdag kl. 15.30-17.00 på Lærdansk Odense.

Tilmelding kan ske til anette.lyholm@adm.laerdansk.dk, men du er også velkommen til bare at dukke op!

Se mere her.

Jobklub

De frivillige i Jobklubben har tilsammen over 150 års erfaring på det danske arbejdsmarked!

De kan hjælpe dig med:

- at finde et job, der passer til dine kvalifikationer

- at skrive ansøgninger og CV

- at navigere på det danske arbejdsmarked

De glæder sig til at se dig!

De frivillige er klar til at hjælpe hver onsdag kl. 13.30-15.30 og hver fredag kl. 10.00-12.00 i Studieværkstedet på Lærdansk Odense.

Kig forbi! - Det er gratis. :-)

Kalender 2020

23.12.2019-01.01.2020 Juleferie
02.01.2020 Opstart for daghold
06.01.2020 Opstart for aftenhold
14.02.2020-15.02.2020 Lukkedage
09.04.2020-13.04.2020 Påske
08.05.2020 St. Bededag
21.05.2020 Kr. Himmelfart
22.05.2020 Fredag efter Kr. Himmelfart
23.05.2020 Lukkedag
01.06.2020 2. pinsedag
05.06.2020 Grundlovsdag
04.07.2020-02.08.2020 Sommerlukket
03.08.2020 Opstart for daghold
08.08.2020 Opstart for lørdagshold
10.08.2020 Opstart for aftenhold
12.10.2020-16.10.2020 Efterårsferie
24.12.2020-01.01.2021 Juleferie

 

Ekstra åbningstider for kontoret

Kontoret på Lærdansk Odense holder ekstra åbnet følgende mandage i efteråret 2020:

Den 10. august 

Den 31. august 

Den 7. september

Den 5. oktober

Den 2. november

Ovennævnte mandage er kontoret også åbent for henvendelser fra kl. 16.00 til kl. 17.30.

Kurser

Prøver

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA