Aktuelt i Favrskov

  • Lærdansk Favrskov er lukket

Lærdansk Favrskov er lukket

På grund af ændrede markedsvilkår og faldende kursisttal er det en stor udfordring at drive undervisningsaktiviteter med den ønskede kvalitet og rentabilitet. Derfor har DRC/Lærdansk truffet den triste men nødvendige beslutning at afvikle og lukke Lærdansk-skolerne efterhånden som kontaktaftalerne med kommunerne udløber. 

Stor tak til vores dedikerede medarbejdere for den store indsats de har leveret, tak til kursister for at vælge Lærdansk og tak til vores samarbejdspartnere, herunder Favrskov kommune for et godt og konstruktivt samarbejde.

Kontakt Lærdansk
Marianne Jensen
marianne.jensen@adm.laerdansk.dk
+45 50 52 83 74

Kontakt Favrskov Kommune
Gitte Stevn, Administrativ medarbejder
gist@favrskov.dk
+45 89 64 42 14

ingen kurser

ingen prøver

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA