OBS: Tilmelding til skriftlige og mundtlige prøver er separat, og prisen er per test.

Studieprøven afslutter modul 6 på Danskuddannelse 3. Studieprøven giver adgang til optag på en lang række dansksprogede videregående uddannelser. Lærdansk har stor erfaring i at undervise på Studieprøvehold og afholde eksamen.

Studieprøven afsluttes med en skriftlig og mundtlig test, der tester dine evner til at skrive, læse og tale dansk på C1-niveau.

Information om prøverne 

Eksempler på opgaver fra tidligere prøver 

Lydeksempler på mundtlige karakterer

 

 

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA