Aktuelt i Herning

 • Sprogskolen under Covid-19

 • Ny sprogskole udbyder pr. 1. maj

 • Tilmelding til kurser

 • Tilmelding til prøver

 • FVU på Lærdansk Herning

 • International Sangfællesskab

 • Taldansk café

 • Betaling og tilbagebetaling af depositum

 • Nyhedshistorie: Forventningsafstemning giver plads

Sprogskolen under Covid-19

Regeringens udmelding d. 24. februar 2021 har gjort det muligt for Lærdansk Herning at påbegynde en gradvis åbning.

Alle kursister på danskuddannelserne samt FVU må møde til fremmødeundervisning i en 50-50 ordning. Dvs. at man har fysisk fremmøde undervisning i en uge og online undervisning i den efterfølgende uge.

Åbningen sker selvfølgelig under de gældende Covid-19 forbehold, som for undervisningen betyder, at alle kursister og ansatte ved hver mødegang skal fremvise en negativ coronatest, der er mindre end 72 timer gammel, ydermere skal alle bære mundbind eller visir, bruge håndsprit og følge pilene rundt på skolens gange, som er ensrettet.

På Lærdansk Herning har vi glædet os til denne gradvise åbning. Kursisterne vil få mere konkret information af deres undervisere, er man ny eller tidligere kursist, som ønsker at starte på sprogskolen, henviser vi til administrationen, som vil være behjælpelig med opstart. De kan kontaktes pr. telefon 96261726.   

Ny sprogskole udbyder pr. 1. maj

Pressemeddelelse

Ny leverandør af danskuddannelse i Herning og Ikast-Brande

Sprogcenter Midt overtager pr. 1 maj i år opgaven fra Lærdansk med at levere danskundervisning til udenlandske borgere med bopæl i Herning og Ikast-Brande kommuner, til virksomheder, der beskæftiger udenlandske medarbejdere, og til internationale studerende, som søger en karriere i Danmark. Sprogcenter Midt betjener allerede en række nabokommuner og er en historisk veletableret udbyder af danskuddannelser i Region Midt.

Undervisningen vil fortsætte i velkendte omgivelser i HerningCentret og selvfølgelig ude hos de virksomheder, som har behov for, at det foregår lokalt. Vores kunder og kursister vil opleve, at danskundervisningen på de fleste måder foregår som før og på lignende vilkår. Sprogcentrets ledelse, undervisere og øvrige personale vil være de samme, så også her vil der være en umiddelbar genkendelighed og oplevelse af kontinuitet.

Den store forskel vil være, at vi sammen kan bygge videre på den store ekspertise og erfaring, som de to sprogskolers ledelser og medarbejdere tilsammen repræsenterer. Det betyder, at Sprogcenter Midt har det stærkest mulige udgangspunkt for at tilbyde alle kursister og samarbejdspartnere i de to kommuner en række fleksible, målrettede og optimerede uddannelsesforløb, som vil give kursisterne de rette sproglige forudsætninger for job og en velfungerende hverdag.

Sprogcenter Midt bliver den nye uddannelsesleverandør, efter at Lærdansk som mangeårig udbyder af danskuddannelser under Dansk Flygtningehjælp i løbet af 2021 indstiller alle sine aktiviteter i de kommuner, hvor de hidtil har været til stede. Det sker på grund af stadig sværere vilkår for at drive sprogcentre i Danmark.

Sprogcenter Midt er allerede i gang med forberedelserne sammen med den nuværende ledelse, og alle medarbejderne og den samlede ledelse på tværs af den nu større organisation, ser med entusiasme frem til at løfte den nye, fælles opgave i det midtjyske.

 

Mette Hedegård Jørgensen                                                               Tove Engedal

Centerchef Sprogcenter Midt                                                             Forstander Lærdansk

m: 29 71 70 61                                                                                m: 25 22 97 41

 

Tilmelding til kurser

Her kan du tilmelde dig vores forskellige kurser:

Danskuddannelse 1,2 og 3 klik her

Klar til PD2 kommer igen til foråret

Klar til PD3 kommer igen til foråret

Klar til Indfødsretsprøven kommer igen til foråret

FVU-Matematik klik her

FVU-Læsning klik her

 

Tilmelding til prøver

Tilmeldingsfristen til forårets Prøver i Dansk 1, 2 og 3 samt studieprøven er overskredet. Næste prøve afholdes i efteråret 2021.

Den skriftlige prøve i Dansk 1 afholdes d. 20 maj

Den skriftlige prøve i Dansk 2 afholdes d. 19. maj.  

Den skriftlige prøve i Dansk 3 afholdes d. 18. maj. 

Læs mere om de forskellige Dansk prøver her.

Den skriftlige prøve til Studieprøven afholdes d. 17. maj

Læs mere om Studieprøven her

Alle mundtlige prøver afholdes mellem d. 14. og 25. juni 2021. 

Tilmeldingsfristen til Medborgerskabsprøven er d. 28. april. Prøven afholdes d. 2. juni 2021 kl. 11. Du kan tilmelde dig prøven online her

Læs mere om Medborgerskabsprøven her.

Tilmeldingsfristen til Indfødsretsprøven er d. 28. april 2021. Prøven afholdes d. 2. juni 2021 kl. 13. Du kan tilmelde dig prøven online her.

Læs mere om Indfødsretsprøven her.

FVU på Lærdansk Herning

FVU Start og FVU Dansk

Lærdansk Herning tilbyder undervisning i FVU Start og FVU Dansk trin 1-4 på både dag- og aftenhold.

 • Daghold er mandag til torsdag.
 • Aftenhold er mandag og onsdag.

FVU Start og FVU Dansk er undervisning til voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og stave (ikke sprogundervisning i dansk). Så hvis du taler noget dansk og har læse- og/eller skriveproblemer på dansk, så er det et tilbud til dig.

Før du kan deltage, skal du til et interview og en screening af niveau. For interview og screening kontakt os på telefon 9626 1726 eller udfyld tilmeldingsblanketten her.

Læs mere om FVU undervisning her 

FVU Matematik

Lærdansk Herning tilbyder også undervisning i FVU Matematik trin 1 og 2. Der er undervisning torsdag eftermiddag.

FVU-Matematik er undervisning til dig der gerne vil være bedre til at forstå tal, regning og matematiske begreber. Så hvis du taler noget dansk, men synes matematik og sproget i matematik er svær, så er det et tilbud til dig. Før du kan deltage, skal du til et interview og en screening af dit niveau. For interview og screening kontakt os på telefon 9626 1726 eller udfyld tilmeldingsblanketten her.

Lær mere om FVU-Matematik her.

Trinprøver

Tid og sted

Vi afholder FVU-trinprøver 1- 2 gange hvert halve år. Kontakt Randi Mellergaard på mail randi.mellergaard.baun@adm.laerdansk.dk for konkrete oplysninger om næste prøvetidspunkt.  

Tilmelding til FVU-prøve

Du skal tilmelde dig FVU-prøven senest 1 måned før den afholdes. Prøven finder sted i vores lokaler hos Lærdansk Herning, Merkurvej 1C 1. sal, 7400 Herning

Tilmelding hos FVU-vejleder Randi Mellergaard Baun på randi.mellergaard.baun@adm.laerdansk.dk eller på tlf. 31 72 34 06

Særlige prøvevilkår

Hvis du har et handicap eller er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige vilkår, fx ekstra tid og/eller hjælpemidler. Som ordblind har du mulighed for at bruge CD-ORD til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testen som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge om særlige vilkår og/eller brug af hjælpemidler kræver det, at dit handicap/din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er indsendt senest 14 dage før prøveafvikling.

Hvis du har brug for hjælp til at søge om dispensation eller brug af hjælpemidler, kan du kontakte FVU-vejleder Randi Mellergaard Baun på randi.mellergaard.baun@adm.laerdansk.dk eller på tlf. 3172 3406 senest 3 uger før Trinprøven.

Bedømmelse

FVU Prøver bedømmes med bestået eller ikke bestået

Husk dette, når du skal til trinprøve

 • Billedlegitimation: Husk at medbringe dit eget kørekort, pas eller opholdstilladelse. Det skal du vise den tilsynsførende, der tjekker, om du er tilmeldt prøven.
 • Kom i god tid: Trinprøven starter præcist på det tidspunkt, som indkaldelsen angiver. Det markeres ved at den tilsynsførende siger: ”Nu er prøven begyndt”.
 • Udeblivelse eller for sent til prøven: Hvis du udebliver eller kommer for sent, betragtes trinprøven som "ikke bestået", og du har mulighed for at gå til trinprøve næste gang denne afholdes.
 • Sygdom: Hvis du bliver syg, så tag hurtigt kontakt til FVU-vejleder Randi Mellergaard Baun på randi.mellergaard.baun@adm.laerdansk.dk eller på tlf. 3172 3406.
 • Fravær: Hvis du ikke møder op og vi ikke hører fra dig, betragtes prøven som "ikke bestået". Du er velkommen til at tilmelde dig næste prøve.
 • Under trinprøven: Du må ikke bruge din mobiltelefon under trinprøven. Du må ikke tale med andre kursister eller på anden måde forstyrre under trinprøven. Overtrædelse medfører bortvisning og du kan gå til trinprøve næste gang den afholdes.

Regler

Reglerne for FVU Trinprøver tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser:

BEK nr. 1018 af 25/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)

BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Klager

Du kan klage over:

 • eksaminationsgrundlaget
 • eksamensforløbet
 • bedømmelsen

Klager vil i langt de fleste tilfælde være begrundet i bedømmelsen. Du skal indgive din klage til VUC Herning senest 2 uger efter karakteren er meddelt. Vurderer vi, at der er grund til at gå videre, skal eksaminator og censor give en udtalelse inden for 2 uger. Det er derfor vigtigt at tage notater under eksaminationen – og gemme disse notater. Du får tilsendt disse udtalelser – og har en uge til at fremsende eventuelle kommentarer.

På baggrund af den foregående proces kan vi skriftligt afgøre, om du skal tilbydes:

 • ny bedømmelse (karakteren kan ikke fastsættes lavere)
 • ny prøve (skal ske snarest)
 • afslag

Du kan indbringe skolens afgørelse for Undervisningsministeriet.

Snyd

I eksamensbekendtgørelsen står der i § 20: ”Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.”

International Sangfællesskab

Grundet Covid-19 holder Sangfællesskabet på Lærdansk Herning pause. Hold dig opdateret her, hvornår vi igen synger. 

Kom og syng og vær med, når Sangfællesskabet på Lærdansk Herning begynder en ny sæson.

Når du synger i Sangfællesskabet på Lærdansk Herning, bliver du en del af et netværk omkring projektet Sangfællesskaber for alle. Sangfællesskaber for alle er et samarbejde mellem Trygfonden, Sangens Hus, Sangkraftcentrene i Danmark, Den Jyske Sangskole og Lærdansk.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Sangfællesskabet mødes hver mandag kl. 16.30-18.00 på Lærdansk Herning i Multirummet.

Tilmelding kan ske til dorit.ahler@adm.laerdansk.dk, men du er også velkommen til bare at dukke op!

Se her en video om Sangfællesskaber for alle. 

Taldansk café

I Taldansk Caféen kan du øve det danske sprog. Du lærer sproget meget hurtigere, når du kombinerer undervisningen i klassen med samtaler i caféen.

Du hører, hvordan ordene udtales. Du lærer, hvordan sproget bruges i hverdagen.

I Taldansk Caféen møder du den danske kultur og igennem de frivillige lærer du om det danske samfund. Du møder nye mennesker. Du får nye venner, du kan tale dansk med. Du får et netværk. Kom og mød de frivillige. De glæder sig til at tale med dig om alt muligt. Onsdagens modultest? Fodboldkampen i weekenden? Noget andet? Du bestemmer, hvad du vil snakke om.

Det er gratis at bruge Taldansk Caféen hos Lærdansk. Du bestemmer, hvor tit og hvor længe du vil komme i Taldansk Caféen. Der er ingen tilmelding. De frivillige glæder sig til at se dig.

Taldansk Caféen er pt. lukket for at mindske spredningen af Covid 19

Betaling og tilbagebetaling af depositum

Hvis du er kommet til Danmark for at studere, som arbejdstager (au pairs undtaget) eller som medfølgende ægtefælle til arbejdstager, skal du betale et depositum på 2000,-. Depositummet tilbagebetales efter regler fastsat af Integrationsministeriet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale depositum, bedes du kontakte din kommune.

Betaling af depositum kan ske på følgende måder:

 • Kontant i receptionen
 • Mobilepay - tlf. 642735
 • Bankoverførsel - konto nr. 4183 12274351

Påfør venligst navn + fødselsdato fx Peter Smith - 090199.

Når Lærdansk har registreret din betaling og modtaget henvisning fra kommunen, indkaldes du til en samtale. Ved denne samtale finder vi det rette niveau/hold til dig, og efter en til to uger kan du begynde på Lærdansk.

Tilbagebetaling af depositum.

Du skal anmode om at få dit depositum tilbage, det gør du ved at udfylde en blanket via det sikre link her.

Tilbagebetaling af depositum kan ske på følgende måde:

 • Overførsel til din danske bankkonto
 • Kontant i receptionen ved personligt fremmøde.

Bemærk venligst: hvis ikke du har en dansk bankkonto, så skal du før udrejse af Danmark, henvende dig personligt på Lærdansk og få pengene kontant.

Nyhedshistorie: Forventningsafstemning giver plads

En kort biltur på knap 20 minutter fra Herning centrum og man holder på p-pladsen foran Aubo Production A/S i Aulum - en virksomhed med plads og rummelighed, både menneskeligt og fysisk. Aubo ligger i smørhullet mellem Herning og Holstebro og er derfor attraktiv for begge kommuner. Det er dog ikke kun deres lokation, der gør dem til en attraktiv samarbejdspartner for virksomhedskonsulenter, det er også deres værdier og tilgang til forløb med borgere i jobafprøvning.

Produktionschef Michael Petersen fortæller:

"For nogle virksomheder kan det være grænseoverskridende at tage borgere i praktik. De spørger sig selv: Giver vi nu nogen falske forhåbninger? Men jeg sørger altid for at forventningsafstemme forløbet før det starter og løbende. Der skal være en ordentlig tone og indgangsvinkel og jeg er ikke bange for at stoppe et forløb, hvis vi er for langt væk fra hinanden."

Selvom det er tidskrævende for virksomheder at indgå i sådanne forløb, afholder det ikke Aubo fra det. Det er en virksomhed med stort socialt ansvar, og med tre afdelinger er der plads til omkring seks i flexjob-ordning samt praktikanter fra Lærdansk. Praktikanterne fra Lærdansk skiller sig ud på Aubo, fordi aftalen mellem produktionschef Michael og virksomhedskonsulent Susanne Juel er præciseret til at omhandle jobparate borgere.

Både Michael og Susanne fremhæver, hvor vigtigt det er at have indbyrdes respekt og forståelse for hinandens verdener. De har en åben og ærlig kommunikation, og som ved alle Michaels samarbejder med konsulenter, har Susanne været rundt på virksomheden og derigennem fået et gennemgående kendskab til medarbejdernes opgaver og profiler. Noget der gør, at hun i sit arbejde bedre kan udvælge borgere til Aubo.

Indtil nu har samarbejdet mellem Lærdansk og Aubo resulteret i at to borgere er blevet selvforsørgende. Det er en 100% succesrate. Susanne håber snart at kunne føje endnu en borger til listen og heldigvis er Michael ikke afvisende. Hos Aubo har de et mål om at øge produktionen med 15 % årligt, hvilket også betyder flere medarbejdere, og her kan flygtninge blive en attraktiv gruppe.

Aubo har ingen nedskreven sprogpolitik, men i dagligdagen er det kutyme at al kommunikation foregår på dansk. Det skaber større sammenhold og god atmosfære på arbejdspladsen. I kantinen er der heller ikke faste pladser. Medarbejderne sidder, hvor de vil, men sørger tit for at mænge sig på tværs af afdelinger. På den måde lærer de hinanden bedre at kende, og ingen sidder alene i kantinen til frokost. Ydermere får alle nye medarbejder hos Aubo en mentor. Som så meget andet hos Aubo, er mentoraftalen fleksibel og justeres løbende, så den hele tiden er tilpasset den enkelte medarbejder og dennes behov.

"Om vi vil det eller ej, så skal de flygtninge, der kommer til landet bidrage til samfundet, og det kan de lige så godt gøre her hos os i Aubo. Det er en anden måde end at arbejde med borgere i arbejdsprøvning, fordi flygtninges største udfordring er sproget, men udover det, er de dygtige folk."

Lærdansk har, som nævnt, foreløbelig haft to borgere igennem forløb hos Aubo. Begge er startet i praktik og er efterfølgende blevet ansat i job med løntilskud og til slut er de begge blevet fastansat. Luul har været på Aubo i 3 år og Essay i 2,5 år. Luul arbejder på dagholdet og har allerede oplevet skift i arbejdsstationer, fordi han har vist interesse og er meget arbejdsom. Hans daglige leder siger, at det ikke er hans danskfaglighed, der skal sætte en stopper for hans udvikling. Teamånden er til at mærke, når man går blandt medarbejderne i produktionen og lysten til at hjælpe din kollega til at blive god, er absolut til stede. Og det er selvom Luul ikke personligt er tilstede, han er nemlig på truckkursus i denne uge, for at kunne varetage en af sine nye arbejdsopgaver. Essay har altid været på natteholdet, det passer ham fint og han passer godt ind. Dog vidste produktionschef Michael, at der kunne være udfordringer, da nogle medarbejdere er mere tilbageholdende overfor kollegaer med anden etnisk baggrund. Men Essay er en frisk fyr der kan tage fra, én som passer sit arbejde og han er bestemt vellidt blandt kollegaerne. Endnu engang har rummeligheden og gennemsigtigheden på Aubo vundet frem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurser

Prøver

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA