Danskuddannelse 3

De gratis danskuddannelser 1, 2 og 3 er for dig, der har gennemført Arbejdsmarkedsrettet Dansk, og for dig, der kommer til Danmark som flygtning. Har du en længerevarende skolegang hjemmefra? Kan du et fremmedsprog? Så er Danskuddannelse 3 uddannelsen for dig.

Om uddannelsen

Målgruppe 

Danskuddannelse 3 er målrettet dig, der har

  • mere end 10 års formel skolegang
  • solidt kendskab til fremmedsprog, fx engelsk

For at starte på Danskuddannelse 3 skal du enten

Undervisningen

Når du har gennemført Danskuddannelse 3, kan du    

  • tale spontant og udtrykke holdninger og meninger i et sammenhængende og nuanceret sprog
  • forstå almindeligt talesprog og deltage i længere diskussioner
  • læse mange fag- og skønlitterære tekster og forstå nye ords betydning ud fra konteksten
  • skrive klare og nuancerede tekster, fx ansøgninger, mødereferater, henvendelser til myndigheder

Undervisningen foregår som udgangspunkt på dansk.

Du skal regne med hjemmearbejde hver dag.

Forløbet

Danskuddannelse 3 består af 6 moduler med forskellige mål for, hvor meget dansk du kan læse, skrive, tale og forstå. Se målene for modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5 og modul 6.

De fleste afslutter Danskuddannelse 3 efter modul 5 med Prøve i Dansk 3. Skal du fortsætte på en videregående uddannelse i Danmark og har du gode karakterer ved Prøve i Dansk 3, kan du fortsætte på modul 6 og afslutte med Studieprøven.

Prøver

Modul 1, 2, 3 og 4 på Danskuddannelse 3 afsluttes med en modultest. Modultesten viser, om du er parat til næste modul.

Efter modul 5 kan du tage Prøve i Dansk 3. Prøve i Dansk 3 holdes i maj/juni og november/december.

Efter modul 6 kan du tage Studieprøven. Studieprøven holdes i maj/juni og november/december.

Praktisk information

Pris

Du har ret til gratis danskuddannelse hos Lærdansk, hvis du

  • enten har bopæl i Danmark (opholdstilladelse)
  • eller er EU-borger med arbejde i Danmark (arbejdstilladelse)
  • og har et CPR nummer
  • og er fyldt 18 år

For flygtninge og familiesammenførte gælder retten til gratis danskuddannelse i 5 år. Retten tæller fra den dag, du kan starte på din første danskuddannelse.

Andre udlændinge har ret til 3 års danskuddannelse oven på den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning.

Hvis du ikke opfylder kravene til gratis danskuddannelse, kan du vælge at betale selv. Prisen er 70 kroner per lektion. Antallet af lektioner varierer fra uddannelse til uddannelse.

Tilmelding

Du tilmelder dig enten hos dit nærmeste Lærdansk sprogcenter eller hos kommunen/jobcenteret - det varierer fra sprogcenter til sprogcenter. Nogle sprogcentre tilbyder online tilmelding. Se mere under dit nærmeste sprogcenter.

Ved tilmeldingen udfylder du en simpel formular med nogle oplysninger om uddannelsesniveau, sprogkompetencer og kontaktoplysninger.

Når du er tilmeldt hos Lærdansk, indkalder vi dig til en kort samtale. Her finder vi ud af, om Danskuddannelse 1,  2 eller 3 passer bedst til dig.

Find dit sprogcenter

Steder

Danskuddannelse 3 findes på alle Lærdansk sprogcentre, også online på Netdansk. 

Find dit sprogcenter