Danskuddannelse 1

De gratis danskuddannelser 1, 2 og 3 er for de kursister, der har gennemført Arbejdsmarkedsrettet Dansk, og for dem, der kommer til Danmark som flygtning. Danskuddannelse 1 er for de kursister, der ikke kender det latinske alfabet, og har begrænset eller ingen skolegang hjemmefra.

Om uddannelsen

Målgruppe 

Danskuddannelse 1 er målrettet dig, der

 • har mindre end 8 års formel skolegang og/eller
 • ikke kan læse og skrive på dit modersmål og/eller
 • ikke er fortrolig med det latinske alfabet 

For at starte på Danskuddannelse 1 skal du enten

Undervisningen

Når du har gennemført Danskuddannelse 1, kan du

 • tale med de mennesker, du kender, endda flere ad gangen
 • forstå meget, når du ser dansk TV og hører dansk radio
 • læse korte tekster som køreplaner, menukort og lignende
 • skrive korte breve og emails

Undervisningen foregår som udgangspunkt på dansk.

Du skal regne med hjemmearbejde hver dag.

Forløbet

Danskuddannelse 1 består af 6 moduler med forskellige mål for, hvor meget dansk du kan læse, skrive, tale og forstå. Se målene for modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5 og modul 6.

Prøver

Modul 1 - 5 på Danskuddannelse 1 afsluttes med en modultest. Modultesten viser, om du er parat til næste modul.

Når du har gennemført alle seks moduler, kan du tage Prøve i Dansk 1. Den består af en skriftlig del og en mundtlig del. Prøven holdes i maj/juni og november/december.

Når du har bestået prøven, modtager du et prøvebevis.

Praktisk information

Pris

Du har ret til gratis danskuddannelse hos Lærdansk, hvis du

 • enten har bopæl i Danmark (opholdstilladelse)
 • eller er EU-borger med arbejde i Danmark (arbejdstilladelse)
 • og har et CPR nummer
 • og er fyldt 18 år

For flygtninge og familiesammenførte gælder retten til gratis danskuddannelse i 5 år. Retten tæller fra den dag, du kan starte på din første danskuddannelse.

Andre udlændinge har ret til 3 års danskuddannelse oven på den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning.

Hvis du ikke opfylder kravene til gratis danskuddannelse, kan du vælge at betale selv. Prisen er 70 kroner per lektion. Antallet af lektioner varierer fra uddannelse til uddannelse.

Tilmelding

Du tilmelder dig enten hos dit nærmeste Lærdansk sprogcenter eller hos kommunen/jobcenteret - det varierer fra sprogcenter til sprogcenter. Nogle sprogcentre tilbyder online tilmelding. Se mere under dit nærmeste sprogcenter.

Ved tilmeldingen udfylder du en simpel formular med nogle oplysninger om uddannelsesniveau, sprogkompetencer og kontaktoplysninger.

Når du er tilmeldt hos Lærdansk, indkalder vi dig til en kort samtale. Her finder vi ud af, om Danskuddannelse 1, 2 eller 3 passer bedst til dig.

Find dit sprogcenter

Steder

Danskuddannelse 1 findes på alle Lærdansk sprogcentre, dog ikke Netdansk. 

Find dit sprogcenter