Praktisk information om tilmelding til danskkursus

Er du ansat ved Aarhus Universitet eller studerende ved en uddannelse og bor i Aarhus, gælder det nedenstående IKKE for dig. Du skal i stedet tilmelde dig online her

Generel tilmelding
For at tilmelde dig gratis danskundervisning, skal du have:

  • Fast bopæl i Danmark
  • CPR-nummer
  • Henvisning til danskundervisning

1. Registrer din adresse og få et dansk CPR nummer
Du kan registrere din danske adresse i Folkeregisteret og få tildelt et dansk CPR-nummer ved at henvende dig på et af byens borgerservicekontorer.

2. Få en henvisning til danskundervisning hos Jobcenter Aarhus
Du skal nu have en henvisning til at deltage i gratis danskundervisning hos Lærdansk fra Jobcenter Aarhus. Det kan du gøre på følgende måder:

  • Hvis det er første gang, du skal begynde på at lære dansk, skal du registrere dig online herigennem.
  • Har du gennemført arbejdsmarkedsrettet dansk eller tidligere gået til dansk, skal du registrere dig online gennem dette link
  • Har du ikke adgang til en computer, kan du henvende dig direkte til Jobcenter Aarhus, Værkmestergade 5, 8000 Aarhus C.

Opstår der nogle spørgsmål undervejs, kan du ringe til Jobcenter Aarhus på
+ 45 4185 6321.
Jobcenter Aarhus har åbent:mandag-fredag 9.00-15.00 og torsdag 9.00-17.00

3. Afvent at vi kontakter dig
Når vi har modtaget henvisningen fra Jobcenteret, vil du blive kontaktet af os for at starte din danskundervisning.

Bor du ikke i Aarhus Kommune?

Hvis du ikke bor i Aarhus Kommune, skal du altid henvende dig til en sagsbehandler i den kommune, hvor du betaler skat, for at få en henvisning til Lærdansk Aarhus.

Har du ikke fast bopæl i Danmark?

Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, men du kan dokumentere, at du har lønarbejde eller selvstændig virksomhed i Danmark, skal den kommune, hvor du arbejder, betale for din danskuddannelse.

Hvad koster det?
Når du har opholdstilladelse i Danmark, har du ret til gratis danskundervisning hos os. Du skal være 18 år, registreret i Folkeregistret og have et CPR-nummer. Bor du i et andet EU-land, men arbejder i Danmark, har du også ret til gratis danskundervisning.

Har du ikke ret til gratis undervisning, så kan du vælge selv at betale. Det koster 70,00 kr. pr. lektion. Ønsker du at tilmelde dig som selvbetaler, skal du kontakte Maria Tornslev på: maria.tornslev@adm.laerdansk.dk

Vær opmærksom på (gælder kun arbejdsmarkedsrettet dansk)
Hvis du stopper danskundervisning, før du har gennemført 5 forløb/pakker skal du være opmærksom på, at det påvirker din mulighed for fremtidig deltagelse i gratis Danskundervisning. Du har ret til at modtage op til 3 års danskundervisning, hvis du gennemfører de 5 forløb/pakker inden for 1,5 år. Hvis du ikke gennemfører inden for 1,5 år, er du ikke berettiget til mere gratis danskundervisning. Vær opmærksom på, at de 1,5 år starter fra den dag, du tilmelder dig undervisningen.