Dispensation ved særlige vilkår til danskprøver

Dispensation til prøve i dansk

Hvis du har et handicap eller særlige vilkår, som gør det svært at gennemføre prøven på nomineret tid, kan du søge dispensation.

Det gælder f.eks. ordblindhed/dysleksi, bevægelseshandicap, synshandicap eller hørehandicap.

Ansøgning om hjælpemidler og tilladelse til ændring af prøvens form og indhold skal stiles/afleveres til Bente Sanchez senest den 8. marts 2018. 

Hvis du ønsker at søge dispensation, skal du udfylde denne blanket.

Du skal have dokumentation fra læge eller anden sagkyndig. Denne dokumentation må højst være to år gammel.

Har du spørgsmål om særlige vilkår, så kontakt prøveansvarlig:

Bente Sanchez

Telefon: 8732 5472

Mail: bente.sanchez@adm.laerdansk.dk.

Kontortider:

Mandag 09:00-17:00
Tirsdag 12:00-20:00
Onsdag 08:00-12:00
Torsdag 09:00-17:00
Fredag 08:00-12:00