Prøver

Nedenfor kan du læse mere om og tilmelde dig de forskellige prøver, vi tilbyder hos Lærdansk Aarhus.

Prøve i Dansk 1, 2 og 3

Prøve i Dansk 1, 2 og 3 er afslutningen på Danskuddannelse 1, 2 og 3. Prøverne holdes to gange om året. Du kan læse mere om danskprøverne her.

Maj-juni 2018

Skriftlig prøve i Dansk 3 15.05.2018
Skriftlig prøve i Dansk 2 16.05.2018
Skriftlig prøve i Dansk 1 17.05.2018
Mundtlig del 11-21.06.2018

Frister for tilmelding

Senest den 5. marts hos prøveafholder. Der åbnes op for tilmelding den 17. januar. Du kan både tilmelde dig online og i receptionen.

Gå til online tilmelding

 

November-december 2018

Skriftlig prøve i Dansk 3 13.11.2018
Skriftlig prøve i Dansk 2 14.11.2018
Skriftlig prøve i Dansk 1 15.11.2018
Mundtlig del 03-14.12.2018

Frister for tilmelding

Senest den 3. september hos prøveafholder.

Tilmelding
Kursister hos Lærdansk tilmelder sig hos deres lærer. Selvstuderende tilmelder sig ved henvendelse hos Lærdansk Aarhus eller ved online tilmelding her på siden.  

Husk billedlegitimation
Du skal medbringe gyldig billedlegitimation til prøven. Læs mere om kravene til billedlegitimation i denne pjece fra Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriet.

Pris
Gratis for Lærdansk kursister

Standardpris 1.335 kroner for at indstille sig til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3.

Vejledning til prøver
Er du selvstuderende, kan du neden for læse vejledningerne til prøve i dansk 1, 2 og 3.

Vejledning til Prøve i Dansk 1,2 og 3

Eksempler på tidligere prøver

Hvis du vil se eksempler på tidligere prøver i dansk 1, 2 eller 3, kan du besøge ministeriets hjemmeside, hvor der er eksempler.

Regler for brug af computere til skriftlige prøver
Ønsker du at skrive på computer til Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven, skal du læse og overholde følgende regler.

Dispensation
Ved særlige vilkår kan du søge dispensation. Læs mere her

Spørgsmål
Kontakt Bente Sanchez på telefon: 8732 5472 eller mail: bente.sanchez@adm.laerdansk.dk
Telefon- og træffetider: Mandag kl. 12.30-19.30, tirsdag kl  8.30-16, onsdag fra 8.30-16, torsdag kl. 12.30- 19.30 og fredag kl  8-12.

Studieprøven

Når du har bestået studieprøven, kan du blive optaget på en række videregående uddannelser i Danmark. Prøven holdes to gange om året. Du kan læse mere om studieprøven her.

Maj-juni 2018

Studieprøve (skriftlig) 14.05.2018
Lytteforståelse 31.05.2018
Mundtlig del 11-21.06.2018

Frister for tilmelding

Senest 5. marts hos prøveafholder. Der åbnes op for tilmelding den 17. januar. Du kan både tilmelde dig online og i receptionen.

Gå til online tilmelding

 

November-december 2018

Studieprøve (skriftlig) 12.11.2018
Lytteforståelse 23.11.2018
Mundtlig del 03-14.12.2018

Frister for tilmelding

Senest 3. september hos prøveafholder.

Tilmelding

Kursister hos Lærdansk tilmelder sig hos deres lærer. Selvstuderende tilmelder sig ved henvendelse hos Lærdansk Aarhus eller ved online tilmelding her på siden.

Husk billedlegitimation
Du skal medbringe gyldig billedlegitimation til prøven. Læs mere om kravene til billedlegitimation på ministeriets hjemmeside.

Pris
Gebyr på 801 DKK for den skriftlige del og 801 DKK for den mundtlige del af prøven. 

Vejledning til prøver
Er du selvstuderende, kan du her læse vejledningen til Studieprøven.

Eksempler på tidligere prøver
Hvis du vil se eksempler på studieprøven, kan du besøge ministeriets hjemmeside, hvor der er eksempler.

Regler for brug af comutere til skriftlige prøver
Ønsker du at skrive på computer til Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven, skal du læse og overholde følgende regler.

Spørgsmål
Kontakt Bente Sanchez på telefon: 8732 5472 eller mail: bente.sanchez@adm.laerdansk.dk
Telefon- og træffetider: Mandag: Mandag kl. 12.30-19.30, tirsdag kl  8.30-16, onsdag fra 8.30-16, torsdag kl. 12.30- 19.30 og fredag kl  8-12.

Indfødsretsprøven

Maj-juni 2018

Prøvedato6. juni
Tid: Ikke fastlagt
Pris: 768 DKK

Frister for tilmelding

Senest 2. maj. Der åbnes op for tilmelding den 26. februar. 

November-december 2018

Prøvedato28. november
Tid: Ikke fastlagt
Pris: 768 DKK

Frister for tilmelding

Senest 31. oktober

Du kan finde mere information i dette dokument eller på ministeriets hjemmeside.

Download læremateriale til prøven her (Materialet kan også købes printet i receptionen på Lærdansk Aarhus til 150 kr/stk)

Du skal se bort fra, at lærematerialet er fra 2015. Det er blot her, at loven er vedtaget. Skal du til prøve i 2018, er det dette materiale, du skal benytte.

Husk billedlegitimation
Du skal medbringe gyldig billedlegitimation til prøven. Læs mere om kravene til billedlegitimation i denne pjece fra Udlændinge- og Integrationsminsteriet.

Spørgsmål: Kontakt Lærdansk Aarhus eller skriv til os på prove@adm.laerdansk.dk

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål til ansøgning om statsborgerskab/indfødtsretsprøven, kan du kontakte Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Telefon: 72 26 87 00 mellem kl. 9 og 11.

Medborgerskabsprøven

Maj-juni 2018

Prøvedato: 6. juni
Tid: Ikke fastlagt
Pris: 768 DKK

Frister for tilmelding

Senest 2. maj. Der åbnes op for tilmelding den 26. februar. 

November-december 2018

Prøvedato28. november
Tid: Ikke fastlagt
Pris: 768 DKK

Frister for tilmelding

Senest 31. oktober

Du kan finde mere information i dette dokument eller på ministeriets hjemmeside.

Download læremateriale til prøven her (Materialet kan også købes printet i receptionen på Lærdansk Aarhus til 150 kr/stk)

Du skal se bort fra, at lærematerialet er fra 2015. Det er blot her, at loven er vedtaget. Skal du til prøve i 2018, er det dette materiale, du skal benytte.

Husk billedlegitimation
Du skal medbringe gyldig billedlegitimation til prøven. Læs mere om kravene til billedlegitimation i denne pjece fra Udlændinge - og Integrationsministeriet.

Spørgsmål: Kontakt Lærdansk Aarhus eller skriv til os på prove@adm.laerdansk.dk

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål til ansøgning om permanent opholdstilladelse, kan du kontakte Udlændingestyrelsen på us@us.dk eller 35 36 66 00.