Dispensation ved særlige vilkår til danskprøver

Dispensation til prøve i dansk

Hvis du har et handicap eller særlige vilkår, som gør det svært at gennemføre prøven på nomineret tid, kan du søge dispensation.

Det gælder f.eks. ordblindhed/dysleksi, bevægelseshandicap, synshandicap eller hørehandicap.

Ansøgning om hjælpemidler og tilladelse til ændring af prøvens form og indhold skal stiles/afleveres til Forstander Heri Körner Lærdansk Aarhus senest 9 uger før prøven.

Ansøgning om forlænget prøvetid skal afleveres senest fire uger inden prøven.

Du skal have dokumentation fra læge eller anden sagkyndig. Denne dokumentation må højst være to år gammel.

Har du spørgsmål om særlige vilkår, så kontakt prøveansvarlig: Bente Sanchez: telefon: 8732 5472, mail: bente.sanchez@adm.laerdansk.dk. Telefon- og træffetider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-16. Onsdag kl. 12-19. Fredag kl. 9-12.