Dansk for begyndere

I Aarhus tilbyder vi undervisning på flere forskellige niveauer for dig, der er opsat på at begynde med at lære dansk.

Hos Lærdansk Aarhus tilbyder vi tre forskellige danskuddannelser:

Danskuddannelse 3 er for kursister, som har gået i skole i mere end 10-12 år, og har et solidt kendskab til fremmedsprog. Læs mere her.

Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en mellemlang skolebaggrund. Typisk har kursister på denne danskuddannelse gået i skole i 8-10 år. Læs mere her.

Danskuddannelse 1 er for kursister, der ingen eller næsten ingen skolebaggrund har og ikke kender det latinske alfabet. Læs mere her

På de forskellige kurser er der mange forskellige muligheder for mødetider. Du kan finde mødetiderne på her.

Tilmelding

Er du ansat ved Aarhus Universitet eller studerende ved en uddannelse og bor i Aarhus, skal du tilmelde dig online her

Generel tilmelding
For at tilmelde dig gratis danskundervisning, skal du have:

  • Fast bopæl i Danmark
  • CPR-nummer
  • Henvisning til danskundervisning
  • Betale et depositum på 1250 kr. (returneres ved ophør af  danskundervisning)

1. Registrer din adresse og få et dansk CPR nummer
Du kan registrere din danske adresse i Folkeregisteret og få tildelt et dansk CPR-nummer ved at henvende dig på et af byens borgerservicekontorer.

2. Få en henvisning til danskundervisning hos Jobcenter Aarhus
Du skal nu have en henvisning til at deltage i gratis danskundervisning hos Lærdansk fra Jobcenter Aarhus. Det kan du gøre på følgende måder:

Får du nogle spørgsmål undervejs, kan du ringe til Jobcenter Aarhus på
+ 45 4185 6321.
Jobcenter Aarhus har åbent:mandag-fredag 9.00-15.00 og torsdag 9.00-17.00.

3. Afvent at vi kontakter dig
Når vi har modtaget henvisningen fra Jobcenteret, vil du blive kontaktet af os for at starte din danskundervisning. Her vil det også fremgå, hvordan du skal betale dit depositum

Bor du ikke i Aarhus Kommune?

Hvis du ikke bor i Aarhus Kommune, skal du altid henvende dig til en sagsbehandler i den kommune, hvor du betaler skat, for at få en henvisning til Lærdansk Aarhus.

Har du ikke fast bopæl i Danmark?

Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, men du kan dokumentere, at du har lønarbejde eller selvstændig virksomhed i Danmark, skal den kommune hvor du arbejder, betale for din danskuddannelse.

Hvad koster det?
Når du har opholdstilladelse i Danmark, har du ret til gratis danskundervisning hos os. Du skal være 18 år, registreret i Folkeregistret og have et CPR-nummer. 

Du skal lægge et depositum på 1.250,00 kroner hos Lærdansk når du starter på dit kursus.

Du modtager oplysninger om betalingen af depositum, når du tilmelder dig.

Det fulde depositum betales tilbage, når du afslutter eller afbryder dit kursus.

Fritaget for depositum er

  • Nuværende kursister på Lærdansk
  • Flygtninge og familiesammenførte
  • Au pairs

Har du ikke ret til gratis undervisning, så kan du vælge selv at betale. Det koster 100,00 kr. pr. lektion. Ønsker du at tilmelde dig som selvbetaler, skal du kontakte os på aarhus@adm.laerdansk.dk