Dansk for nordisktalende studerende

Vi tilbyder nordisktalende studerende dansk på forskellige niveauer.

Tilmelding til undervisning 

Hvis du er nordisktalende, men ikke studerende eller ansat på AU, så kan du tilmelde dig her.

Første gang

Hvis dette er første gang, du tilmelder dig undervisning på et dansk sprogcenter eller sprogskole, skal du bruge denne tilmeldingsformular.

Ikke første gang

Har du modtaget undervisning på et dansk sprogcenter eller en sprogskole tidligere, skal du bruge denne tilmeldingsformular.

Dansk på flere niveauer

Danskkurserne er både for dig som har et lille kendskab til dansk, og dig der taler sproget, men mangler lidt for at deltage på lige fod i diskussioner med danskere.

I undervisningen bliver der lagt vægt på mundtligt dansk, og der arbejdes med udtale af bogstaverne i det danske alfabet og af enkeltord, herunder stød. Der arbejdes desuden med reduktioner samt melodi og rytme i hele sætninger. Du vil også komme til at arbejde med sproglige og grammatiske emner, samt den mundtlige struktur i dansk. Derudover bliver du også præsenteret for særlige talemåder og vendinger som bruges i Danmark. Der er også mulighed for, at arbejde med skriftlige problemer - herunder dansk struktur og grammatiske emner.

Professionelt internationalt miljø

Alle vores lærere har erfaring og en uddannelse i dansk som andetsprog. Undervisning på skolen foregår i et moderne internationalt miljø, hvor vi hvert år underviser mere end 5000 kursister i dansk.

Kontakt

Ann Elveberg, koordinator for de Nordiske hold.

E-mail: ann.elveberg@adm.laerdansk.dk