Resultater

Lærdansk er Danmarks største sprogcenter med danskuddannelse for voksne udlændinge. Vi leverer danskundervisning i omkring 20 kommuner og på en række virksomheder.

Årsrapport

Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælps aktive arbejde for bedre integration, og vores resultater redegøres i Dansk Flygtningehjælps årsrapport.

Hent årsrapport 2015 fra Dansk Flygtningehjælp (pdf)

Størrelse

Lærdansk er Danmarks største sprogcenter. Antallet af afdelinger svinger mellem 13 og 15. Antallet af kommunale kontrakter svinger mellem 17 og 19. Og antallet af kursister, som er tilknyttet Lærdansk i løbet af et kalenderår, svinger mellem 13 000 og 19 000.

År20102011201220132014
Sprogcentre 15 16 14 14 13
Kommuner 18 19 18 18 17
Kursister 13 382 15 649 15 629 18 306 17 603

Tilfredshed

Hver andet år gennemfører Lærdansk en omfattende undersøgelse af kursisternes tilfredshed med undervisningen, underviserne med mere i samarbejde med Rambøll. Resultaterne er vigtige input til vores arbejde med at optimere vores uddannelser og sprogcentre til nytte for kursister, kommuner og erhvervspartnere.

2015-undersøgelsen viser, at 84 procent af kursisterne finder undervisningen hos Lærdansk god eller meget god. Kun 3 procent finder den dårlig eller meget dårlig. Kursisterne sætter især pris på deres lærer, samværet med klassen og undervisningens form og indhold.