Resultater

Lærdansk er Danmarks største sprogcenter med danskuddannelse for voksne udlændinge. Vi leverer danskundervisning til kommuner og virksomheder.

Årsrapport

Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælps indsats for bedre integration, og vores resultater redegøres i Dansk Flygtningehjælps årsrapport.

Hent årsrapport 2016 fra Dansk Flygtningehjælp (pdf)

Størrelse

År20102011201220132014
Sprogcentre 15 16 14 14 13
Kommuner 18 19 18 18 17
Kursister 13 382 15 649 15 629 18 306 17 603

Tilfredshed

Hver andet år gennemfører Lærdansk en omfattende undersøgelse af kursisternes tilfredshed med undervisningen, underviserne med mere i samarbejde med Rambøll. Resultaterne er vigtige input til vores arbejde med at optimere uddannelserne og sprogcentrene til nytte for kursister, kommuner og erhvervspartnere.

2015-undersøgelsen viser, at 84 procent af kursisterne finder undervisningen hos Lærdansk god eller meget god. Kursisterne sætter især pris på deres lærer, samværet med klassen og undervisningens form og indhold. 

Prøveresultater

Se prøveresultaterne fra sommer 2015 og vinter 2015