Lærdansk sætter særlig pris på to virksomheder

Ved torsdagens translokation på sprogcenteret Lærdansk i Aarhus var det ikke kun kursisterne, der modtog beviser på deres danskkundskaber. Virksomhederne Danpo og Midtvask fk også anerkendelser for deres indsatser.

Lærdansk har skarpere og skarpere fokus på sammenhængen mellem undervisningen på sprogcentrene og virkeligheden i virksomhederne. Målet med danskuddannelse for flygtninge og andre udlændinge er nemlig ikke at gøre dem til eksperter i bøjningsformer og kommaregler, men at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.

Virksomhederne er vigtige medspillere, hvis den opgave skal lykkes, og derfor har Lærdansk i Aarhus besluttet at overrække diplomer til to virksomheder ved torsdagens translokation. Diplomerne gives denne gang til Danpo og midtVask.

Danpo, som har fabrikker i Aars og Give, anerkendes for deres ekstraordinære indsats for at lære udenlandske medarbejdere dansk. Lærdansk har stået for danskundervisningen begge steder. Kyllingeproducenten har mange ansatte fra Asien, Mellemøsten og Østeuropa, og det er ikke for deres blå eller brune øjnes skyld, at Danpo ofrer ressourcer på at lære dem dansk.

- Vi indfører stadigt mere avancerede maskiner i vores produktion, hvor oplæring og uddannelse kræver et godt kendskab til dansk for at sikre medarbejderens sikkerhed og fødevaresikkerheden. Desuden er vores holdning, at et fælles sprog er helt afgørende for et godt sammenhold og kommunikation, så derfor er vores medarbejdere simpelthen nødt til at lære dansk, siger Birgit Frederiksen, HR-chef for Danpo.

Siden starten i foråret 2015 har over 100 medarbejdere fået undervisning i dansk. Undervisningen sker på fabrikkerne for at forstyrre arbejdsrytmen mindst muligt. Alligevel har det været noget af et puslespil for Danpo at få produktionsplaner og danskundervisning til at passe sammen.

- Danpo prioriterer medarbejdernes danskuddannelse højt. Det nemmeste havde været at sige ”vi dropper det”, men de har valgt den svære løsning, fordi de forstår værdien og nødvendigheden af, at de internationale medarbejdere forstår sproget, siger Heri Körner, forstander for Lærdansk Aarhus, som begrundelse for prisen til Danpo.

Det aarhusianske vaskeri midtVask modtager anerkendelse for deres bidrag til integration af flygtninge på arbejdsmarkedet ved at ansætte flygtninge i kombineret sprog- og arbejdspraktik.

- Jeg er overbevist om, at den bedste vej til integration er gennem sprog og arbejde og ved at få chancen for at være en bidragende ressource for virksomheden og for samfundet. Derfor er det nærmest en selvfølge, at vi tager flygtninge i praktik. Mange af vores praktikanter er virkelig dygtige medarbejdere, så det er win-win- win, for den enkelte, for virksomheden og for samfundet, siger Pernille Lundvang, vaskerichef hos midtVask.

I skoleåret 2015/2016 har 16 flygtninge-kursister fra Lærdansk været i praktik hos Midtvask. Tre har fået job, heraf har én på midtVask, som leverer rene uniformer og linned til hospitalerne i Region Midtjylland.

- Målet med danskuddannelse for flygtninge er grundlæggende at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet. Her er det afgørende, at undervisning og praktikforløb spiller sammen. Og det gør det hos midtVask, som ikke bare snakker, men også handler på at tage ansvar for integrationen, siger Heri Körner.

Lærdansk nøjes ikke med at uddele priser til virksomheder, som allerede har gjort det godt. Sammen med konsulenthuset Integrationsnet, der lige som Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælp, har de gennem de seneste måneder etableret integrerede JOB&SPROG-forløb i flere kommuner og såkaldte jobskoler sammen med blandt andet NCC og Microsoft.

- Danske virksomheder er generelt meget villige til at hjælpe flygtninge og andre udlændinge ind på arbejdsmarkedet. Det er både i flygtningenes og virksomhedernes interesse. Så næste sommer regner vi med, at der bliver kamp om priserne, slutter Heri Körner.

Fakta

Lærdansk 

 • Danmarks største sprogcenter med danskuddannelser for voksne udlændinge
 • Omkring 500 undervisere og 15.000 kursister om året
 • Mange er flygtninge, endnu flere er internationale medarbejdere og studerende
 • Lærdansk har i alt 18 afdelinger, som dækker 20 kommuner
 • Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælp, Danmarks største humanitære NGO
 • Hjemmeside www.laerdansk.dk

Danpo

 • Danpo slagter og forædler dansk kylling
 • 750 ansatte - 25 nationaliteter - på fabrikkerne i Aars og Farre
 • Programmet Dansk på Danpo blev søsat i foråret 2015
 • Over 100 internationale medarbejdere har fået danskuddannelse
 • Diplom for ekstraordinær indsats for uddannelse af udenlandske medarbejdere
 • Hjemmeside www.danpo.dk

Midtvask

 • Danmarks største vaskeri-virksomhed
 • Leverer årligt 18 mio. rene uniformer med mere til sygehusene i Region Midtjylland
 • 180 ansatte og 35 nationaliteter
 • 16 Lærdansk-kursister har været i praktik - og en er blevet fastansat
 • Diplom for ekstraordinær indsats for integration af flygtninge på arbejdsmarkedet
 • Hjemmeside www.midtvask.dk