Danpo har modtaget en integrationspris

Lærdansk gav torsdag den 23. juni 2016 Danpo en pris for at være en virksomhed, som har gjort en ekstraordinær indsats for integrationen.

Høje krav til fødevareproducenter

Som fødevareproducent i dag bliver vi dagligt mødt af mange krav fra forskellige parter. For at vi fortsat skal kunne lykkedes med at imødekomme disse, er det nødvendigt at vi har de bedste medarbejdere. Derfor tog vi for ca. to år siden beslutningen om, at vi på den sproglige del ville opkvalificere en række af vores udenlandske medarbejdere, således at de ville opnå et ”passende” niveau i dansk. Vi ønskede at gøre ”gode medarbejdere bedre”.

Kvalitet, fødevaresikkerhed og sikkerhed for den enkelte medarbejder er og vil altid være nummer 1 hos os. Derfor så vi det som nødvendigt at finde et fælles sprog at kommunikere på i fremtiden, så vi sikrer os, at vi altid forstår hinanden og det blev tilblivelsen af ”Dansk på Danpo”.

Dansk på Danpo undervisning

På første modul af vores undervisning, har vi på vores to danske fabrikker opkvalificeret ca. 100 udenlandske kolleger og er nu i gang med modul 2, som består af ca. 80 udenlandske kolleger, der gennemgår undervisning i dansk.

At vi står her i dag er et udtryk for, at Danpo har gjort en forskel for vores udenlandske medarbejdere omkring integration. Vi oplever dagligt, hvordan vores medarbejdere rykker sig i deres danske sprog og bliver mere trygge. Deres kammeratskab og det sociale liv på og udenfor fabrikkerne har udviklet sig positivt, hvilket også smitter positivt af på os som arbejdsgiver. Dette er også grunden til, at vi ønsker at fortsætte denne udvikling omkring dansk undervisning.

Det er krævende at gennemføre i en travl hverdag, men det er det hele værd!

- Nu står Danpo som modtageren af denne pris, men dette er kun lykkedes gennem et helt fantastisk samarbejde gennem forløbet. Der skal lyde en stor tak til de kolleger som har deltaget i dette - herunder HR, tillidsfolkene samt medarbejderne i produktionen, der dagligt samarbejder med kursisterne. De har også oplevet, at vi har øget kravene, da de skal træne med deres kolleger i sprog. Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til Lærdansk, Netværkslokomotivet og to dygtige undervisere, siger fabriksdirektør Ivan Schmidt.


Ivan Schmidt, Fabriksdirektør
24.06.2016