Organisation

Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælp, hvor vi er i familie med Integrationsnet, Frivillignet, Tolkeservice samt Center for Udsatte Flygtninge.