Priser

Her finder du detaljerede oplysninger om priser og betaling for danskkurser på Lærdansk.

Gratis

Internationale borgere i Danmark har ret til gratis danskuddannelse med henvisning fra kommunen, hvor de bor.

Kravene er

  • Du skal være over 18
  • Du skal have et CPR-nummer

Du skal også opfylde et af disse krav

  • Du skal have opholdstilladelse (ikke EU-borger)
  • Du skal have arbejdstilladelse (EU-borger)

Hvis du ikke opfylder kravene

Hvis du ikke opfylder kravene for at få gratis danskuddannelse, kan du vælge at betale for et kursus.

Prisen er 100,00 DKK per lektion.

Antallet af lektioner er ikke fast, men varierer mellem kurser og kursister. Længden på kurserne er nemlig ikke baseret på et antal lektioner, men på kursistens tillærte sprogkundskaber.

Depositum

Du skal lægge et depositum på 1.250,00 kroner hos Lærdansk når du starter på dit kursus.

Du modtager oplysninger om betalingen af depositum, når du tilmelder dig hos din lokale Lærdansk.

Det fulde depositum betales tilbage, når du afslutter eller afbryder dit kursus.

Fritaget for depositum er

  • Nuværende og tidligere kursister
  • Modtagere af integrationsydelse
  • Au pairs

Tidsgrænse

Adgangen til gratis danskuddannelse er indrettet som et klippekort, du kan bruge inden for tidsgrænsen på 60 måneder. Du får et klip til hvert modul i din danskuddannelse frem til Prøve i Dansk.

Se mere om klippekortet