Herning

Lærdansk Herning er et moderne sprogcenter der tilbyder danskundervisning for voksne udlændinge i Herning og Ikast-Brande kommuner. Vi underviser både dag og aften, og vi tilrettelægger skræddersyede uddannelsesforløb for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner. Vi har cirka 1.350 kursister og 65 ansatte.

Kontakt

 • Merkurvej 1C, 1.sal - dør 2, 7400 Herning
 • 45 96 26 17 26
 • herning@adm.laerdansk.dk
Herning#|#56.135077,9.000817999999981#|#<a href="https://www.google.dk/maps/dir//Merkurvej+101,+7400+Herning/@56.1350829,8.9961939,16z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464bbc0532246547:0x7026fe0bc3b79ef6!2m2!1d9.000818!2d56.135077?hl=da" target="_blank">Find rute</a></br> <a href="http://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/mn?L=vs_newdesign&ZID=A%3D2%40O%3DMerkurvej%20101,%207400%20Herning,%20Herning%20Kommune%40X%3D9000818%40Y%3D56134821%40U%3D103%40L%3D906571151%40B%3D1%40p%3D1435576988%40&externalCall=yes&start=yes" target="_blank">Rejseplan</a></br>#|#CC051F

Praktisk

Åbningstider

Mandag 8:00 - 16:00
Tirsdag 8:00 - 19:00
Onsdag 8:00 - 16:00
Torsdag 8:00 - 19:00
Fredag 8:00 - 14:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

 

Kalender

16.02.2017 - 17.02.2017 Vinterferie
10.04.2017 - 17.04.2017 Påskeferie
12.05.2017 St. bededag 
25.05.2017 - 26.05.2017 Kr. Himmelfart 
05.06.2017 Pinse
03.07.2017 - 07.08.2017 Sommerferie 
19.10.2017 - 20.10.2017 Efterårsferie 
21.12.2017 - 02.01.2018

Juleferie 

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig online eller ved at henvende dig på sprogcenteret tirsdag og torsdag mellem 8.00 og 19.00, mandag og onsdag mellem 8 og 16 eller fredag mellem 08.00 og 14.00.

Uddannelser

Arbejdsmarkedsrettet dansk

Arbejdsmarkedsrettet Dansk er en god start på at lære dansk. Uddannelsen er målrettet dig, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere. Undervisningen fokuserer på dansk arbejdskultur og dansk arbejdssprog, som du kan bruge med det samme.

Læs mere

Danskuddannelse 1

De gratis danskuddannelser 1, 2 og 3 er for dig, der har gennemført Arbejdsmarkedsrettet Dansk, og for dig, der kommer til Danmark som flygtning. Er det latinske alfabet fremmed for dig? Har du begrænset skolegang hjemmefra? Så er Danskuddannelse 1 den rigtige uddannelse for dig.

Læs mere

Danskuddannelse 2

De gratis danskuddannelser 1, 2 og 3 er for dig, der har gennemført Arbejdsmarkedsrettet Dansk, og for dig, der kommer til Danmark som flygtning. Har du en almindelig skolegang hjemmefra? Bruger du det latinske alfabet? Så er Danskuddannelse 2 den rigtige uddannelse for dig.

Læs mere

Danskuddannelse 3

De gratis danskuddannelser 1, 2 og 3 er for dig, der har gennemført Arbejdsmarkedsrettet Dansk, og for dig, der kommer til Danmark som flygtning. Har du en længerevarende skolegang hjemmefra? Kan du et fremmedsprog? Så er Danskuddannelse 3 uddannelsen for dig.

Læs mere

FVU - Bliv bedre til at læse og stave

Måske taler du allerede godt dansk, men vil gerne blive bedre til at læse og skrive på dansk. Det kan også være, at du endnu ikke taler så godt dansk, men nu har fået mere tid til at lære sproget.

FVU-LÆSNING PÅ Lærdansk

FVU-læsning består af i alt 4 trin samt et introforløb for dem, som har brug for mere mundtlig dansk (FVU-start). Hvert trin er på ca. 60 lektioner.

En bestået FVU-trinprøve giver adgang til:

 • Bestået trin 3 giver adgang til 9. klasse

 • Bestået trin 4 giver adgang til erhvervsskolerne (kombineret med bestået FVU-matematik, trin 2)

 • Bestået trin 4 kan desuden bruges til ansøgning om dansk statsborgerskab

Inden du starter - tilmelding

Inden du kan starte, skal du til en vejledende test. Det er en samtale og en skriftlig test på ca. 1,5 time, hvor det afklares, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

Tilmeld dig ved at henvende dig i Receptionen på Lærdansk på tlf. 96261726 eller til FVU-koordinator Randi Mellergaard Baun på mail randi.mellergaard.baun@laerdansk.dk eller telefon 31 72 34 06

De 5 trin på FVU-Læsning:

På FVU-Start

Vi fokuserer på mundtlig dansk og forberedelse til trin 1. 

På trin 1 og 2

Vi træner bl.a. at skrive enkle ord og kortere tekster. Vi læser også forskellige typer af hverdagstekster, fx avisartikler og brochurer samt instruktioner. Vi arbejder med lettere grammatik og stavning.

På trin 3 og 4

Vi arbejder med stavning af sværere ord og fremmedord. Vi arbejder med skriftlig argumentation og kommentarer, og vi går i dybden med grammatikken. Du lærer også at læse og forstå fagtekster.

Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve.

Hvem kan gå til FVU?

Det er muligt at gå til FVU læsning samtidig med, at du færdiggør din danskuddannelse. Du kan også deltage i FVU, selv om du bor i en anden kommune.

Du er velkommen, hvis du:

 • er i gang med eller er færdig med en danskuddannelse eller

 • har boet i Danmark i mange år og gerne vil blive bedre til dansk eller

 • har mistet din uddannelsesret

For at deltage i FVU, skal du have:

 • Danskuddannelse 1, modul 6 eller

 • Danskuddannelse 2, modul 4 eller

 • Danskuddannelse 3, modul 3

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav eller har opbrugt din uddannelsesret, kan du alligevel lære mere dansk. Kontakt FVU-koordinator Randi Mellergaard Baun på tlf. 31 72 34 06 eller mail: randi.mellergaard.baun@laerdansk.dk

Lærdansk Living

Som arbejdsgiver kan du introducere dine nye, internationale medarbejdere for deres arbejde og til deres kolleger. Men familie- og fritidslivet er også vigtigt. Derfor tilbyder vi pakken Lærdansk Living, som hjælper danske virksomheder med at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere og deres familier.

Læs mere

Job og Sprog

Job og Sprog - Et vejledende og opkvalificerende integrationsforløb jf. Integrationslovens § 23a.

Forløbet henvender sig til ikke-vestlige udlændinge, herunder flygtninge og familiesammenførte til flygtninge jf. Integrationslovens § 2, stk. 2 og 3, der har behov for en særlig, forberedende og opkvalificerende indsats for at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Job og Sprog arbejdes der målrettet på, at kursisten bliver i stand til at deltage i virksomhedspraktik, og forløbet er således kursistens første skridt på vejen til ordinær beskæftigelse og selvforsøgelse.

Job og Sprog er inddelt i tre trin, der fører kursisten fra afdækning af medbragte kvalifikationer over vejledning og opkvalificering, herunder tilegnelse af brancherelevant ordforråd, praktiske færdigheder samt viden om og indsigt i arbejdsmarkedsforhold og uddannelselsessystemet, til selvstændig formulering af egne kompetencer (CV), praktiksøgning og samtaletræning i relation til praktiketablering.

Når kursisten har afsluttet trin 3, er kursisten således klar til yderligere arbejdsmarkedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik. Når praktikken etableres, afsluttes forløbet i Job og Sprog, mens kursisten fortsat deltager i danskundervisning.

Partnerskab om integration

Herning Kommune og Lærdansk har indgået et partnerskab, der har til formål at sikre, at kommunens flygtninge og familiesammenførte til flygtninge integreres i samfundet, herunder i særdeleshed på arbejdsmarkedet

I relation hertil har jeres virkesomhed en helt central rolle - i første omgang ved at tilbyde jer som praktiksted. Der er tale om praktik to dage om ugen i en periode på tre måneder med mulighed for forlængelse. Der er ingen udgifter forbundet med det ulønnede praktikforløb. Hvis forløbet er en succes, kan praktikanten ansættes med løntilskud eller på ordinære vilkår. 

Under praktik forløbet er der tæt kontakt mellem jer og den ansvarlige virksomhedskonsulent med henblik på at sikre et optimalt forløb for jer og praktikanten (http://www.e-pages.dk/mediehusethf/562/). 

Interesseret? Så kontakt: 

Susanne Juel - susanne.juel@laerdansk.dk (tlf: 31 68 29 62)

Erik Maul Pedersen - erik.maul.pedersen@laerdansk.dk (tlf: 31 75 68 29)

Johnnie Bach - johnnie.bach@laerdansk.dk (tlf: 31 68 29 61)

Annemette Knudsen-Fischer - annemette.knudsen-fischer@laerdansk.dk (tlf: 31 68 29 64)

UNG

Studieprøve

Sidste modul på Lærdansk Herning på danskuddannelse 3 er modul 3.6 (C1-C2). Modulet forudsætter, at kursisten har bestået modul 3.5 med karakteren 10 i alle dicipliner. Målgruppen er kursister, der vil tage en videregående uddannelse i Danmark eller ønsker at arbejde med det danske sprog på et højt niveau. 3.6 afsluttes med Studieprøven, der bl.a. giver adgang til de danske universiteter.

Lægedansk

Et særligt tilbud på Lærdansk Herning er dansk for læger eller andet sundhedspersonale. Kurset henvender sig til specielt læger, der er i arbejde. Undervisningsformen er ene- eller parundervisning. Kurserne har en høj progression, hvor der arbejdes med dansk på et højt niveau,specifik fagligt sprog, lægmandsdansk og emner, der relaterer sig til sundhedsvæsenet. Deltagelse på kurset indebærer en betydelig forberedelse til de enkelte lektioner.

Virksomhedsdansk

Dansk for ordblinde

Har du meget svært ved at lære og skrive dansk?

Måske er du ordblind?

På Lærdansk kan du blive testet for ordblindhed. Testen varer 30 minutter. Hvis testen viser, at du er ordblind, kan du få specialundervisning på små hold. 

Dansk for traumatiserede

Frivillige

Prøver

Prøve i Dansk 1, 2 og 3

Prøve i Dansk 1, 2 og 3 er afslutningen på Danskuddannelse 1, 2 og 3. Prøverne holdes to gange om året. Du kan læse mere om danskprøverne på Ministeriets hjemmeside.

Maj-juni 2017

Skriftlig prøve i Dansk 3 16.05.2017
Skriftlig prøve i Dansk 2 17.05.2017
Skriftlig prøve i Dansk 1 18.05.2017
Mundtlig del 12-23.06.2017

Frister for tilmelding

Senest 6. marts hos prøveafholder.

November-december 2017

Skriftlig prøve i Dansk 3 14.11.2017
Skriftlig prøve i Dansk 2 15.11.2017
Skriftlig prøve i Dansk 1 16.11.2017
Mundtlig del 4-15.12.2017

Frister for tilmelding

Senest den 4. september hos prøveafholder.

Husk legitimation
Du skal medbringe gyldig billedlegitimation til prøven. Læs mere om kravene til billedlegitimation på Ministeriets hjemmeside.

Pris

Gratis for Lærdansk kursister

Ellers er standardprisen 1.309 kroner

Tilmelding
Kursister hos Lærdansk tilmelder sig hos deres lærer. Selvstuderende tilmelder sig ved henvendelse hos Lærdansk Herning eller pr. mail:  helle.krabbe@adm.laerdansk.dk.

Vejledning til prøver
Er du selvstuderende, kan du nedenfor læse vejledningerne til prøve i dansk 1, 2 og 3.

Vejledning til prøve i dansk 1

Vejledning til prøve i dansk 2

Vejledning til prøve i dansk 3

Eksempler på tidligere prøver
Hvis du vil se eksempler på tidligere prøver i dansk 1, 2 eller 3, kan du besøge ministeriets hjemmeside, hvor der er eksempler.

Studieprøven

Når du har bestået studieprøven, kan du blive optaget på en række uddannelser i Danmark. Prøven holdes to gange om året. Du kan læse mere om studieprøven på Ministeriets hjemmeside.

Maj-juni 2017

Studieprøve (skriftlig) 15.05.2017
Lytteforståelse 01.06.2017
Mundtlig del 12-23.06.2017

Frister for tilmelding

Senest 6. marts hos prøveafholder.

November-december 2017

Studieprøve (skriftlig) 13.11.2017
Lytteforståelse 24.11.2017
Mundtlig del 4-15.12.2017

Frister for tilmelding

Senest 4. september hos prøveafholder.

Husk legitimation
Du skal medbringe gyldig billedlegitimation til prøven. Læs mere om kravene til billedlegitimation på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Pris
Mundtlig prøve: 785 DKK.
Skriftlig prøve: 785 DKK.

Tilmelding
Kursister hos Lærdansk tilmelder sig hos deres lærer. Selvstuderende tilmelder sig ved henvendelse hos Lærdansk Herning eller pr. mail: helle.krabbe@adm.laerdansk.dk.

Vejledning til prøver
Er du selvstuderende, kan her læse vejledningen til Studieprøven.

Eksempler på tidligere prøver
Hvis du vil se eksempler på studieprøven, kan du besøge ministeriets hjemmeside, hvor der er eksempler.

Indfødsretsprøven

Prøvedato: Onsdag d.7 juni 2017
Tid: 13.00
Pris: 753 DKK 
Tilmeldingsfrist: d. 3 maj 2017
Tilmelding: Ved personlig henvendelse eller pr. mail: helle.krabbe@adm.laerdansk.dk 

Find mere information om prøven her
Download læremateriale til prøven her 

Spørgsmål: Kontakt Helle Krabbe på 96 26 17 26 / helle.krabbe@adm.laerdansk.dk

Prøvedato: Torsdag d. 30 november 2017

Tid: 13.00
Pris: 753 DKK 
Tilmeldingsfrist: d. 26 oktober 2017
Tilmelding: Ved personlig henvendelse eller pr. mail: helle.krabbe@adm.laerdansk.dk 

Find mere information om prøven her
Download læremateriale til prøven her 

Spørgsmål: Kontakt Helle Krabbe på 96 26 17 26 / helle.krabbe@adm.laerdansk.dk

Medborgerskabsprøven

Prøvedato: Onsdag d. 7 juni 2017
Tid: 11.00
Pris: 753 DKK
Tilmeldingsfrist: d. 3 maj 2017
Tilmelding: Ved personlig henvendelse eller pr. mail: helle.krabbe@adm.laerdansk.dk 

Find mere information om prøven her
Download læremateriale til prøven her

Spørgsmål: Kontakt Helle Krabbe på 96 26 17 26 / helle.krabbe@adm.laerdansk.dk 

Prøvedato: Torsdag d. 30 november 2017
Tid: 11.00
Pris: 753 DKK
Tilmeldingsfrist: d. 26 oktober 2017
Tilmelding: Ved personlig henvendelse eller pr. mail: helle.krabbe@adm.laerdansk.dk

Find mere information om prøven her
Download læremateriale til prøven her

Spørgsmål: Kontakt Helle Krabbe på 96 26 17 26 / helle.krabbe@adm.laerdansk.dk

Faciliteter

Reception

Modtagelse af kursister og gæster til skolen.

Henvendelser vedr.  danskuddannelserne,  danskprøverne og andre spørgsmål.

Bibliotek

På biblioteket kan du låne materialer til danskundervisning, fx lærebøger, frilæsningsbøger, ordbøger og cd´er.

Lånetid er 1 måned, ordbøger dog 6 måneder. Husk at aflever/forny dine lån til tiden.

Udlån sker via selvbetjening.

HUSK dit gule sundhedskort.

Aflevering af materialer sker via sprækken i skranken.

Aktiviteter og tilbud

Taldansk café

I Taldansk Caféen kan du øve det danske sprog. Du lærer sproget meget hurtigere, når du kombinerer undervisningen i klassen med samtaler i caféen.

Du hører, hvordan ordene udtales. Du lærer, hvordan sproget bruges i hverdagen.

I Taldansk Caféen møder du den danske kultur og igennem de frivillige lærer du om det danske samfund. Du møder nye mennesker. Du får nye venner, du kan tale dansk med. Du får et netværk. Kom og mød de frivillige. De glæder sig til at tale med dig om alt muligt. Onsdagens modultest? Fodboldkampen i weekenden? Noget andet? Du bestemmer, hvad du vil snakke om.

Det er gratis at bruge Taldansk Caféen for kursister hos Lærdansk. Du bestemmer, hvor tit og hvor længe du vil komme i Taldansk Caféen. Der er ingen tilmelding. De frivillige glæder sig til at se dig.

Taldansk Caféen har åbent hver onsdag fra kl. 12:45 - 14:15.

Studiecenter

I Studiecentret er der mulighed for både undervisning og selvstudier. Fri adgang til computer.

Job

Danskundervisere søges til undervisning af voksne udlændinge

Gør en forskel - mød verden

Det handler om mennesker, det handler om at kunne begå sig, uanset hvor du kommer fra, og uanset hvorfor du er i Danmark.

Hos os møder du mennesker fra hele verden – den ungarske læge, den polske håndværker og den syriske bager, der flygtede til Danmark med sin familie. Du bliver som underviser hos Lærdansk Herning en afgørende del af deres liv, når du lærer dem at forstå det samfund og den kultur, de nu for en kortere eller længere periode er en del af - og ikke mindst, når du lærer dem dansk. 

Hos Lærdansk Herning møder du gode engagerede kollegaer med vidt forskellige baggrunde. Det gør os til en arbejdsplads med højt til loftet og med fokus på udvikling. Vi har en uformel omgangstone, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Vil du gøre en forskel, og er du Cand.mag eller Bachelor i dansk og/eller fremmedsprog,  læreruddannet med dansk og/eller fremmedsprog som linjefag, så ring til vores souschef Admir Muratovic på tlf. +45 2522 9743 eller send en kortfattet ansøgning og CV til admir.muratovic(at)adm.laerdansk.dk

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på udvikling
 • Gode kollegaer
 • Spændende oplevelser med mennesker fra hele verden
 • En bred vifte af arbejdsopgaver herunder:
 • Danskundervisning på mange niveauer
 • Særlige aktiveringsprojekter for ledige udlændinge
 • Særlige projekter for unge udlændinge mellem 16-25 år

 Hvem kan du møde?:

 • Udenlandske arbejdstagere, både kortuddannede og højtuddannede
 • Udenlandske studerende
 • Udenlandske ledige i aktiveringsprojekter
 • Flygtninge
 • Familiesammenførte

 Hvor møder du kursisterne?:

 • På vores skole
 • På virksomheder 
 • På uddannelsesinstitutioner
 • På nettet

 Du er:

 • Cand. mag. eller læreruddannet med speciale i sprog
 • Undervisningsvant, fleksibel, udadvendt og nytænkende
 • Dygtig, målrettet og engageret underviser
 • Fortrolig med brug af multimedier i undervisningen.

 Ansøgning:

Send kortfattet ansøgning samt CV til admir.muratovic(at)adm.laerdansk.dk eller ring til vores souschef Admir Muratovic på tlf. +45 2522 9743.

 Dansk Flygtningehjælp ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede at søge uanset alder, køn, religion, handikap eller etnicitet.

Kontakt

Lærdansk Herning
Merkurvej 101, 1.sal
7400 Herning
tlf: + 45 9626 1726
herning@adm.laerdansk.dk

Tilfredshedsrapport 2016

90% synes, at undervisningen ved Lærdansk Herning har været 'god' eller 'meget god'. 

Tilfredshed Herning